Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1678 wiadomości z wszystkich 1678 dla zadanych warunków:

Podsumowanie konsultacji społecznych

26 sierpnia br. zakończyły się  konsultacje społeczne dotyczące propozycji kryteriów oceny projektów w ramach:
Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

2015-09-15
| kategorie: Wydarzenia | tagi: 9.1.5, 9.2.5 , konsultacje

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1667/64/V/2015 z dnia 8 września 2015 roku przyjął Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2015-09-10
| kategorie: Wydarzenia

Zapraszamy na konferencję Czas dla zawodowców! Przyszłość szkolnictwa zawodowego a RPO WSL 2014-2020

O roli wykształcenia w budowaniu kapitału ludzkiego nie trzeba nikogo dziś przekonywać. Jego znaczenie w gospodarce opartej na wiedzy jest oczywiste – bez dobrze wykształconych kadr trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki. Dlatego 25 września 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach eksperci wraz z uczestnikami projektów unijnych debatować będą nad przyszłością szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim.

2015-09-09
| kategorie: Działania promocyjne

Eurodyktando tuż, tuż…

Już po raz siódmy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu zmierzą się z polską ortografią sprytnie ukrytą w tekście o Unii Europejskiej, Europejskim Funduszu Społecznym i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020, a wszystko podczas Konkursu Ortograficznego Eurodyktando.

2015-09-08
| kategorie: Wydarzenia, Działania promocyjne

Aktualizacja Regulaminu Konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15

Zarząd Województwa dokonał zmiany w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – projekty konkursowe.

2015-09-02
| kategorie: Nabory wniosków

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

2015-08-12
| kategorie: Wydarzenia

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2015 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020; numer RPSL.13.01.00-IZ.01-24-001/15 w trybie pozakonkursowym, IZ RPO WSL na podstawie przyjętych przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów, dokonała pozytywnej oceny formalno-merytorycznej następujących wniosków o dofinansowanie:

2015-08-10
| kategorie: Nabory wniosków

Informacja o przedłużeniu naboru wniosków - Poddziałanie 9.1.6 RPO WSL 2014-2020

Informacja o przedłużeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenia społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.

2015-08-10
| kategorie: Nabory wniosków, Wydarzenia

Informacja o pracy sieci PIFE w dniach 14 i 17 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. Zm.) Lokalne Punkty informacyjne w Częstochowie Sosnowcu i Rybniku będą nieczynne w dniu 14 sierpnia 2015 roku, natomiast LPI w Bielsku-Białej będzie nieczynny w dniu 17 sierpnia 2015 roku.

2015-08-04
| kategorie: Wydarzenia

Zarząd Województwa Śląskiego anulował konkurs 5.5

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (nabór nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-011/15)

2015-07-23
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś