Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1649 wiadomości z wszystkich 1649 dla zadanych warunków:

Siła ludzi i potencjał miejsc

W listopadzie br. ukazał się 4. tom albumu z serii „Śląskie do przodu!”, poświęconego prezentacji wybranych inwestycji zrealizowanych przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2015-12-18
| kategorie: Działania promocyjne

Ogłoszenie o wynikach naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15

Publikujemy zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Śląskiego Listę projektów wybranych do dofinansowania stanowiącą wynik naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.

2015-12-16
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Przesunięcia terminu zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie oraz 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Do 31 marca 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów z obszaru Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Działanie 4.5.1 typ projektu 4, Działanie 4.5.2) oraz do 29 lutego 2016 r.- Działanie 4.5.2  typ projektu 1-3.

2015-12-16
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: Przedłużenie terminu

Podsumowanie konsultacji społecznych

W związku z zakończonymi  konsultacjami społecznymi dotyczącymi propozycji kryteriów oceny projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca RPO WSL przedstawia listę odpowiedzi do uwag dotyczących kryteriów Poddziałań 11.2.1 - ZIT, 11.2.2 -RIT, 11.2.3 - konkurs.

2015-12-10
| kategorie: Nabory wniosków

Wizyty studyjne z warsztatem design thinking - zapraszamy

Zastanawiasz się czy warto realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego? Chciałbyś poznać metody ich tworzenia? Ciekawią cię opinie osób, które skorzystały z dofinansowania unijnego? Jeśli tak, musisz wziąć udział w wizytach studyjnych połączonych z warsztatem design thinking.

2015-12-09

Inwestycje warte poznania

W listopadzie br. miała miejsce premiera 4. tomu albumu z serii „Śląskie do przodu!”, poświęconego prezentacji wybranych inwestycji zrealizowanych przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2015-12-07
| kategorie: Działania promocyjne

Współpraca naukowców z przedsiębiorcami - efektywne instrumenty wsparcia innowacji w perspektywie 2014-2020

Jakie projekty innowacyjne będą finansowane w ramach RPO WSL 2014-2020? Jak skutecznie likwidować bariery współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami? W jaki sposób innowacja infrastrukturalna łączy się ze społeczną? Na te pytania będziemy chcieli znaleźć odpowiedzi podczas konferencji, na którą zaprasza Wydział Rozwoju Regionalnego.

2015-12-07
| kategorie: Szkolenia i konferencje, Wydarzenia

Listy wniosków złożonych w ramach działania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków złożonych w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego, Rit Północnego oraz RIT Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
-RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15,RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15, RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15.

2015-12-03
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś