Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1679 wiadomości z wszystkich 1679 dla zadanych warunków:

URBACT III

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

2016-04-11
| kategorie: Wydarzenia, Działania promocyjne

Wydłużenie oceny złożonych wniosków - działanie 10.2

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla niżej wymienionych konkursów.

2016-04-08
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Zmiany regulaminów konkursów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni niektórych postanowień regulaminów konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. kwestii dotyczących wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej oraz zapisów związanych z możliwością przedłużenia terminu trwania oceny, wprowadziliśmy w regulaminach konkursów zmiany, mające na celu doprecyzowanie wskazanych zapisów i ujednolicenie podejścia interpretacyjnego.

2016-03-30
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dotyczącego Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

2016-03-30
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

I posiedzenie Komitetu Monitorującego w bieżącym roku

Członkowie Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, którzy stanowią niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Programu, spotkali się po raz pierwszy w tym roku. Na posiedzeniu przyjęty został kolejny pakiet kryteriów wyboru projektów, co pozwoli uruchomić nabory w ramach puli niespełna 3,5 mld euro dedykowanych na rozwój regionu.

2016-03-25
| kategorie: Komitet Monitorujący | tagi: Komitet Monitorujący, Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 w ramach RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

2016-03-24
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś