Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1568 wiadomości z wszystkich 1568 dla zadanych warunków:

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

W związku z trwającymi pracami nad zmianą polityki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia, związanymi z wdrażaniem działań w ramach wsparcia z EFS na poziomie regionalnym, przy jednoczesnym wymogu koordynacji tych działań na poziomie krajowym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia powołany przy Ministrze Zdrowia, zaistniała konieczność przesunięcia terminu ogłoszenia naboru dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

2016-02-03
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: Harmonogram konkursu

Sprostowanie dotyczace konkursów z działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

W związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji konkursów z działania 4.3.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, podjęte zostały uchwały Zarządu Województwa Śląskiego (nr 150/89/V/2016 i 151/89/V/2016 z dnia 26.01.2016 roku) zmieniające numery naborów

2016-02-02
| kategorie: Nabory wniosków

Plan ewaluacji RPO WSL 2014-2020

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.

2016-01-27
| kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Ewaluacja

Urban Innovative Actions – zapraszamy do składania wniosków

15 grudnia 2015 r. Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

2016-01-21
| kategorie: Wydarzenia

Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 w ramach RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

2016-01-21
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś