Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1473 wiadomości z wszystkich 1473 dla zadanych warunków:

Lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Priorytetu IX  Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020. 

2016-03-18
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Dłuższy dyżur telefoniczny

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem w ramach Działania 11.3 RPO WSL 2014-2020, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informujemy, że w dniach 16 i 17 marca br. (środa, czwartek) pracownicy Punktu Kontaktowego EFS będą pełnić przedłużony dyżur telefoniczny w godzinach 7:30-17:00 pod numerami telefonów: 32 757 33 11 oraz 32 757 33 57.

 

2016-03-11
| kategorie: Nabory wniosków

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu pozakonkursowego EURES

16 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zasady realizacji oraz przyznał ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy na realizację projektu pozakonkursowego „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES”

2016-02-24
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś