Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1440 wiadomości z wszystkich 1440 dla zadanych warunków:

Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 w ramach RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

2016-03-24
| kategorie: Nabory wniosków

Spotkanie informacyjne dotyczące procesu składania załączników do umowy o dofinansowanie oraz zasad wnioskowania o I transzę zaliczki na realizację projektów

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, na którym zostaną omówione załączniki do umowy o dofinansowanie oraz zasady wnioskowania o I transzę zaliczki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Poddziałania 8.1.3 - Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.

2016-03-22
| kategorie: Szkolenia i konferencje, Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Priorytetu IX  Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020. 

2016-03-18
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Dłuższy dyżur telefoniczny

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem w ramach Działania 11.3 RPO WSL 2014-2020, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informujemy, że w dniach 16 i 17 marca br. (środa, czwartek) pracownicy Punktu Kontaktowego EFS będą pełnić przedłużony dyżur telefoniczny w godzinach 7:30-17:00 pod numerami telefonów: 32 757 33 11 oraz 32 757 33 57.

 

2016-03-11
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś