Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1678 wiadomości z wszystkich 1678 dla zadanych warunków:

Druga aktualizacja listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs


W związku z pozytywnym wynikiem rozstrzygnięcia autokontroli w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, publikujemy zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej.

2016-10-31
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Ocena formalna w ramach Poddziałania 7.3.1 - ZIT (Subregion Centralny) oraz Poddziałnia 7.3.2 - RIT (Subregion Zachodni)


W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji braków formalnych, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach następujących konkursów: nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT  oraz nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT

2016-10-31
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, RIT ZACH., rynek pracy

Najnowsze ogłoszenia o naborach wniosków na dofinansowanie projektów

Informujemy, że zostały opublikowane ogłoszenia o naborach w ramach poddziałań: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Odnawialne źródła energii, Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield, Infrastruktura kształcenia zawodowego,  Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz działania Transport kolejowy.

2016-10-28
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: nowe nabory, OZE, edukacja, infrastruktura edukacyjna, konkurencyjność MSP, ZIT, RIT PŁN, RIT PŁD, RIT ZACH.

Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16


W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej 8 wniosków, które zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w konkursie w ramach Poddziałania 7.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, publikujemy zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej.

2016-10-28
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: rynek pracy

Zmiana regulaminów konkursów w ramach Poddziałania 8.3.1 oraz 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Szkic przedstawiający budynek z podpisem WFS
Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r., zmieniły się  regulaminy konkursów nr: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 i RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16.
Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych wydłużony został termin naboru wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 do  7 listopada 2016 r. do godz. 12.00

2016-10-28
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki

Wyniki konkursu językowego "Eurodyktando 2016"

Infografika przedstawiająca schematyczny rysunek człowieka oraz wykrzyknik
Prawie 100 uczniów z kilku szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego stanęło 26 października do potyczek językowych. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się tego dnia ósma edycja Eurodyktanda. Na młodych Europejczyków czekał podchwytliwy tekst najeżony językowymi pułapkami oraz trudny quiz z terminów europejskich i zawiłości językowych.

2016-10-27
| kategorie: Działania promocyjne | tagi: Promocja

Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


Zarząd Województwa uznanał za złożone wniosków o dofinansowanie projektów zgłoszonych elektronicznie w systemie LSI 2014, których przesłanie w terminie naboru za pomocą platform SEKAP lub ePUAP było niemożliwe z uwagi na problemy techniczne platform SEKAP/ePUAP.

 

2016-10-26
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: nowoczesna gospodarka

Wydłużenie terminu naboru wniosków w dwóch konkursach w ramach Poddziałania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Infografika przedstawiająca schematyczny obraz budynku urzędu, podpisanego WFS
Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zmieniły się Regulaminy konkursów nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 i RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16. Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych, wydłużone zostały terminy naboru wniosków.

2016-10-26
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne

Wybrano projekty do dofinasowania z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego


13 października 2016r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16, przeprowadzonego w ramach Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego.

2016-10-19
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: edukacja, RIT PŁD
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś