Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1602 wiadomości z wszystkich 1602 dla zadanych warunków:

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

Wojewódzki Urząd pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza 6 października 2016 konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs.

2016-10-06
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki

Informacja dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 dotycząca podatku VAT

Instytucja Zarządzająca
Informujemy, że 5 września 2016 r. przyjęta została ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

2016-10-04
| kategorie: Prawo i dokumenty

Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy) publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 – ZIT Subregion Centralny.j

2016-09-22
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś