Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 382 wiadomości z wszystkich 1197 dla zadanych warunków: kategoria: Wyniki naborów wniosków;

Zaktualizowana lista wybranych projektów do dofinasowania w ramach konkursu z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

2017-11-23
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddziałań dotyczących "Zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat".

2017-11-08
| kategorie: Szkolenia i konferencje, Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RIT PŁN, ZIT, kadry gospodarki

Zmiany w procedurze odwoławczej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w związku ze zmianą zapisów Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - ustawy wdrożeniowej, postępowanie w zakresie procedury odwoławczej wszczęte od dnia 2 września 2017 r. będzie prowadzone zgodnie z zapisami Rozdziału 15 Procedura Odwoławcza ustawy wdrożeniowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

2017-11-02
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: procedura odwoławcza
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś