Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 453 wiadomości z wszystkich 1393 dla zadanych warunków: kategoria: Wyniki naborów wniosków;

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 (Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT)

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

2016-11-18
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15 dla Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii– RIT Subregionu Południowego

Informujemy, że 25 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15 dla Działania: 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii– RIT Subregionu Południowego.

2016-11-04
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: OZE, RIT PŁD

Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.04.05.02-IZ.01-24-032/15 Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

Informujemy, że 25 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-032/15 Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

2016-11-03
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Druga aktualizacja listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs


W związku z pozytywnym wynikiem rozstrzygnięcia autokontroli w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, publikujemy zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej.

2016-10-31
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Ocena formalna w ramach Poddziałania 7.3.1 - ZIT (Subregion Centralny) oraz Poddziałnia 7.3.2 - RIT (Subregion Zachodni)


W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji braków formalnych, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach następujących konkursów: nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT  oraz nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT

2016-10-31
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, RIT ZACH., rynek pracy

Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16


W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej 8 wniosków, które zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w konkursie w ramach Poddziałania 7.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, publikujemy zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej.

2016-10-28
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: rynek pracy

Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


Zarząd Województwa uznanał za złożone wniosków o dofinansowanie projektów zgłoszonych elektronicznie w systemie LSI 2014, których przesłanie w terminie naboru za pomocą platform SEKAP lub ePUAP było niemożliwe z uwagi na problemy techniczne platform SEKAP/ePUAP.

 

2016-10-26
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: nowoczesna gospodarka

Wybrano projekty do dofinasowania z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego


13 października 2016r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16, przeprowadzonego w ramach Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego.

2016-10-19
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: edukacja, RIT PŁD

Wybrano projekty do dofinansowania z Subregionu Centralnego w ramach Poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Wydział Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego
13 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16 dla Poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

2016-10-14
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: infrastruktura edukacyjna, ZIT

Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 (Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny)

Wojewódzki Urząd Pracy
W związku z wystąpieniem problemów technicznych, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje dodatkową listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - ZIT Subregion Centralny. 

2016-10-07
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, rynek pracy
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś