Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 21 informacje ze wszystkich 2682 dla tagu: ochrona środowiska

Kolejna pula naborów na przełomie sierpnia i września

Od 31 sierpnia 2017 r. zachęcamy do składania wniosków w nowych konkursach organizowanych w ramach pięciu osi priorytetowych RPO WSL.

2017-07-28
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: ZIT, RIT PŁN, RIT ZACH., OSI, LSR, ochrona środowiska, rynek pracy, kadry gospodarki, włączenie społeczne, Rewitalizacja, azbest, gospodarka odpadami, opieka nad dziećmi, ochrona zdrowia, opieka nad kobietami w ciaży, zdrowa matka i dziecko, program zdrowego kręgosłupa, obszary zdegradowane, roboty budowlane, przeciwd

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem 4 konkursów w ramach Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa-Dodatkowa rekruracja!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów nr: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16, RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16, RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16, RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 w ramach Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa (typ projektów –Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę). Spotkanie odbędzie się 17 października 2016 r. w Katowicach.

2016-09-16
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: ochrona środowiska
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś