Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 55 informacje ze wszystkich 2306 dla tagu: ZIT

Zrealizuj projekt unijny!

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych realizacją projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich do zapoznania się z informacjami na temat aktualnie ogłoszonych konkursów.

| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: ZIT, RIT PŁN, RIT ZACH., edukacja

Rozstrzygnięcie konkursów dla Poddziałań 7.3.1 i 7.3.2 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, RIT ZACH., rynek pracy

Przesuniecie terminu wysłania informacji o wynikach oceny merytorycznej z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 - Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych

Z powodu problemów technicznych z podpisem elektronicznym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP), pisma z wynikami oceny merytorycznej w konkurasach zostaną wysłane niezwłocznie po usunieciu awarii.

| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: ZIT, RIT PŁD, RIT PŁN

Wyniki konkursów dotyczących Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 - Poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych

27 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr:RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16,  RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16

| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: rynek pracy, ZIT, RIT PŁD, RIT PŁN

Ogłoszenia o naborach opublikowane 1 marca 2017 r.

Opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze dotyczące Poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs oraz wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny.

| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki, edukacja, ZIT, RIT PŁD, RIT PŁN, RIT ZACH.

Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT ( RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16)

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę wniosków zkwalifikowanych do oceny merytorycznej w konkursie RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 w ramach Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT.

| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, kadry gospodarki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś