Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 35 informacje ze wszystkich 2470 dla tagu: Rewitalizacja

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Zachodniego

30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 i RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16.

| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: Rewitalizacja, RIT ZACH

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Osi priorytetowej X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 ; RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16 ; RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16 ; RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 ; RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16  w ramach Osi priorytetowej X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT oraz Poddziałanie 10.3.5. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Spotkanie odbędzie się 5 stycznia 2017 r. w Katowicach.

| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: Rewitalizacja

Najnowsze ogłoszenia o naborach wniosków

Informujemy, że zostały opublikowane ogłoszenia o naborach w ramach działania Drogi wojewódzkie oraz poddziałań: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: ZIT, RIT PŁD, RIT PŁN, RIT ZACH, kadry gospodarki, Rewitalizacja, Transport
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś