Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 149 informacje ze wszystkich 3616 dla tagu: LSI

Nowa wersja Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Od sierpnia 2018 r. obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.

2018-08-10
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: LSI

Nowy moduł w LSI 2014 – Harmonogram form wsparcia dla beneficjentów EFS

Dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla których Instytucjami Organizującymi Konkurs (IOK) są Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, uruchomiliśmy w LSI 2014 nowy moduł tj. Harmonogramy form wsparcia.

2018-07-16
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: EFS, LSI, Lokalny System Informatyczny, Instrukcje, Harmonogram Form Wsparcia, WUP

Nowy mechanizm w ramach wniosku o płatność w LSI2014: Próba losowa.

Dla wniosków o płatność złożonych po 1 lipca 2018 r. przez beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie uruchomiony nowy mechanizm próby losowej dokumentów podlegających pogłębionej weryfikacji.

Mechanizm ten będzie wykorzystywany w ramach wniosku:

- w którym wykazane są wydatki w części B.1,

- który jest pierwszą wersją wniosku o płatność.

Mechanizm nie dotyczy wniosku:

- pierwszego, zaliczkowego (w którym nie są rozliczane żadne wydatki),

- rozliczanego metodami uproszczonymi: stawkami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi.

W przypadku mechanizmu próby losowej nie będzie możliwości samodzielnego wycofania wniosku o płatność przez beneficjenta.

termin obowiązywania od 2018-07-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI, Instrukcje

Ramowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFRR (25 maja 2018r.)

22 maja 2018 roku, uchwałą nr 1113/259/V/2018, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął  ramowy wzór wniosku o dofinansowanie projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

Niniejszy ramowy wzór wniosku służy tylko do celów poglądowych. Wniosek należy wypełnić na formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/.

termin obowiązywania od 2018-05-25
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: WND, LSI
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś