Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 177 informacje ze wszystkich 3941 dla tagu: LSI

Wzór wniosku o płatność dla projektów EFRR wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (07.12.2018 r.)

IZ RPO WSL informuje, że od dnia 7 grudnia 2018r. obowiązuje zaktualizowany wzór wniosku o płatność oraz nowa instrukcja wypełniania wniosku o płatność projektów wraz z załącznikami w ramach EFRR (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

UWAGA!

Niniejszy wniosek o płatność służy tylko do celów poglądowych. Wniosek należy wypełniać wyłącznie na formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/ W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami i stanowiskami Instytucji Zarządzającej na stronie http://rpo.slaskie.pl/faq

 UWAGA!

W związku z wymogiem ujednolicenia i dostosowania charakteru danych, wykazywanych w Lokalnym systemie informatycznym LSI 2014-2020 do krajowego SL 2014-2020, informuję, iż w formularzu wniosku o płatność pośrednią lub końcową w tabeli B.1 wartość  dofinansowania (w odniesieniu do poszczególnych kosztów wydatków), należy wyliczać na podstawie podanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych dla danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa kosztu” w umowie  o dofinansowanie w ramach danego zadania. W przypadku wyliczenia proporcji, należy stosować rozszerzony wskaźnik procentowy. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi.

Wzór:

Wartość dofinansowania dla danego kosztu w WND / wydatki kwalifikowalne dla danego  kosztu w WND * kwota wydatków kwalifikowalnych, wykazana w WNP

≈ wynik zaokrąglony zgodnie z zasadami matematycznymi.

Należy bezwzględnie pamiętać, że wnioskowana wartość dofinansowania, wpisywana przez Beneficjenta do wniosku o płatność w tabeli B.1 odnosi się do wartości dofinasowania, określonego w umowie.

Wartość dofinansowania, liczona narastająco nie może przekroczyć wartości dofinansowania, określonego w umowie o dofinansowanie dla danej kombinacji „Nazwa kosztu”.

Dotyczy to także wartości wydatków kwalifikowalnych, zakontraktowanych dla poszczególnych kosztów, określonych w umowie o dofinansowanie.

Pozostałe kwoty, nie wchodzące w skład dofinasowania, to tzw. wkład własny, który w tabeli źródła finansowania będzie przyporządkowany odpowiednio do poszczególnych pozycji krajowych środków publicznych, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Ważne:

W przypadku, kiedy system automatycznie naliczy wartość wyższą, niż przewidziana w umowie o dofinansowanie i Beneficjent nie będzie miał możliwości skorygować samodzielnie zawyżonej/zanizonej kwoty na prawidłową – wówczas obowiązkowo informuje IZ o tej sytuacji w piśmie przewodnim lub we wniosku o płatność w punkcie D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

termin obowiązywania od 2018-12-07
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI, EFRR, wnioski o płatność

LSI 2014 – ciągły rozwój

Od sierpnia 2014 r. nieprzerwanie trwają prace nad rozwojem i ciągłym ulepszaniem LSI 2014. Prezentujemy infografikę, ukazującą jak w miarę upływu czasu rozrastał się Lokalny System Informatyczny.

2018-11-16
| typ informacji: Wiadomość | tagi: LSI, Lokalny System Informatyczny

LSI 2014 – rozwój, dostępność, oszczędność

Od samych początków wdrażania programu LSI 2014 wspomaga naszych beneficjentów przy realizacji i rozliczaniu kolejnych projektów. Dzisiaj możemy już potwierdzić, że LSI 2014 spełnił oczekiwania, wypełniając wszystkie założone cele.

2018-10-01
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Działania promocyjne | tagi: LSI

LSI bez tajemnic – nowy film instruktażowy

Kontynujemy naszą serię krótkich filmów instruktażowych, dzięki którym poznajecie tajniki pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014. Dziś możecie dowiedzieć się, jak działa funkcja importu/eksportu wniosku o płatność w ramach EFS!

2018-09-11
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Lokalny System Informatyczny, LSI
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś