Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 34 informacje ze wszystkich 3000 dla tagu: ICT

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Północnego

27 września 2017 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty dla konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16 w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Północnego.

2017-10-04
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ICT, RIT PŁN

Spotkanie informacyjne dot. realizacji projektów w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami (typ projektu 2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) oraz realizacja projektów w formule grantowej (działanie 5.2 Gospodarka odpadami i 4.1 Odnawialne Źródła Energii)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 października 2017 r. w Katowicach.

2017-09-22
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: ICT, ochrona środowiska, spotkanie informacyjne

Nowe nabory wrześniowe

Od 11 września przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących poddziałań 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI oraz 9.2.3 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. Natomiast 18 września rozpoczniemy nabory w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla Subregionu Centralnego, Północnego i Południowego, a także 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

2017-08-11
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: OSI, ZIT, RIT PŁN, RIT PŁD, ICT, włączenie społeczne, kadry gospodarki

Warsztaty dotyczące procedury podpisywania umów w ramach projektów z działania 3.3 Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Państwa projekt został wybrany do dofinansowania w ramach działania 3.3 RPO WSL 2014 – 2020. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dotyczące podpisywania umów o dofinansowanie 4 sierpnia 2017 r. do Chorzowa.

2017-07-25
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: szkolenia i konferencje, ŚCP, ICT
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś