Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 12 informacje ze wszystkich 2918 dla tagu: Ewaluacja

Katowice gospodarzem spotkania Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020 oraz Krajowego i Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych

W dniach 12-13 grudnia 2017 roku w Katowicach odbędzie się posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności na lata 2014-2020 oraz Krajowego i Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.

2017-12-05
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wydarzenia | tagi: Ewaluacja, Zespół Sterujący Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020

Badania ewaluacyjne w ramach RPO WSL

Na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzanych jest obecnie 5 badań ewaluacyjnych.

2017-10-02
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

2017-06-01
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (10 stycznia 2017 r.)

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.
Został przyjęty Uchwałą Nr 50/2015 Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 z 10 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

Zgodnie z obowiązkiem corocznego przeglądu Planu ewaluacji i zmianą potrzeb informacyjnych, dokument został zaktualizowany. Zmieniony Plan ewaluacji został przyjęty Uchwałą nr 160 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 16 grudnia 2016 r., następnie został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 51/164/V/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku.

termin obowiązywania od 2017-01-10
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zlecił Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez  Pana Michała Korczyńskiego, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów”.

2016-09-12
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.
Został przyjęty Uchwałą Nr 50/2015 Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 z 10 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

termin obowiązywania od 2015-12-22 do 2017-01-09
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji RPO WSL 2014-2020

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.

2016-01-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Ewaluacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś