Home > W numerze > WUP > Poszukiwany specjalista

Poszukiwany specjalista

A A A

Poszukiwany specjalista

Pytanie o dobrego budowlańca pojawia się w internecie prawie tak samo często jak pytanie o adres… godnego zaufania lekarza. To wcale nie żart. Dobry fachowiec to więcej niż doświadczony rzemieślnik, to prawdziwy skarb. Szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności daje projekt „Poszukiwany specjalista” realizowany przez 4EDU Sp z o.o. oraz firmę Ingressio s.c.

SPAWACZ, DEKARZ, MONTER

Projektodawcy oferują zainteresowanym liczne kursy zawodowe.

Bez względu na to, w jakiej branży pracujesz, by osiągnąć w niej sukces, musisz stale udoskonalać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Taką szansę daje Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych RPO WSL 2014-2020. Konkursy przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. – Realizatorzy projektów oferują zainteresowanym kursy zawodowe dla dorosłych wraz z egzaminami czeladniczymi i mistrzowskimi, a także kursy umiejętności zawodowych i kompetencji ogólnych. Dofinansowanie pozyskać można również na poprawę edukacji w szkołach prowadzących kształcenie dla dorosłych oraz tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Projekty realizują szkoły ponadgimnazjalne prowadzące lub zamierzające rozpocząć kształcenie osób dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i zawodowego, a także pracodawcy, uczelnie, zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe – mówi Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. W wyniku konkursu 11.3 RPO WSL z 2016 r. docelowo będzie realizowanych 36 projektów, większość już trwa.

Jednym z takich projektów jest przedsięwzięcie "Poszukiwany specjalista", skierowane do osób po 18. roku życia mieszkających na terenie województwa śląskiego – zarówno bezrobotnych, jak i pracujących. Każdy chętny do udziału w projekcie zgłasza się sam, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.4edu.com.pl, lub osobiście. Rekrutacja trwa cały czas. – Realizację projektu rozpoczęliśmy w styczniu 2017 roku. Do połowy lipca udział w organizowanych przez nas kursach rozpoczęło 76 osób. Trzydzieści z nich zakończyło już szkolenia i po zdaniu egzaminu uzyskało kwalifikacje zawodowe – mówi Anna Kukla, koordynatorka projektu.

Największym zainteresowaniem cieszą się kursy spawania oraz montowania instalacji fotowoltaicznych. Można się też szkolić w następujących zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. W ramach programu organizowany jest także kurs dekarza w dwóch stopniach zaawansowania: czeladnika i mistrza. Wszystkie kursy kończą się egzaminami Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub Urzędu Dozoru Technicznego. Na każdy z tych zawodów jest obecnie ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy.

– Projekt pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w wybranych zawodach. Uzyskanie nowych kwalifikacji zdecydowanie wzmacnia ich pozycję na rynku pracy. Osoby, które przed udziałem w projekcie były już zatrudnione, znacznie zwiększają swoje szanse na awans lub zdobycie lepszej pracy. Bezrobotni z kolei mogą uzupełnić swoje CV o nowe umiejętności, tym samym zwiększając możliwości znalezienia zatrudnienia – mówi Anna Kukla. – Planujemy objąć wsparciem 222 osoby. Zakładamy, że co najmniej 176 uczestników ukończy szkolenia i zda egzamin zewnętrzny, uzyskując odpowiednie certyfikaty – dodaje. Udział w kursach jest bezpłatny. Zakończenie projektu przewidywane jest na 31 grudnia 2018 roku.

POTWIERDZONE UMIEJĘTNOŚCI

Ireneusz Fangrat w czasie szkolenia.

Jednym z uczestników projektu jest Ireneusz Fangrat z Dąbrowy Górniczej. Z zawodu jest piekarzem i wiele lat pracował w jednej z lokalnych piekarni. To jednak go nie satysfakcjonowało. Po 16 latach postanowił radykalnie zmienić swoje życie. – Pracowałem sześć dni w tygodniu, wyłącznie nocami. Nie miałem życia prywatnego, a do tego doszły problemy zdrowotne: pylica i bóle kręgosłupa. Nie byłem zadowolony także z wynagrodzenia. Uważałem, że za pracę w takich warunkach należy się lepsza pensja. Nikt jednak nie chciał mi jej zagwarantować. Uznałem, że trzeba zmienić swoje życie. Nie wiedziałem jeszcze, jak wielkie to będzie wyzwanie... - mówi Ireneusz Fangrat.

Los rzucał mu wiele kłód pod nogi. Przez pewien czas był nie tylko bezrobotny, ale z powodu problemów finansowych również... bezdomny. W końcu jednak zaczął „wychodzić na prostą”. Gmina zaoferowała mu mieszkanie, stawiając jeden warunek: musi wyremontować je własnymi środkami. – Nie było mnie stać na wynajęcie ekipy. Zabrałem się więc do pracy z pomocą rodziny. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem o budownictwie wykończeniowym jako swojej zawodowej przyszłości – przyznaje.

Pierwsze kroki w nowej branży zaczął stawiać pomagając w firmie męża kuzynki, wykonując drobne prace i nabierając doświadczenia. Po kilku latach uznał, że ma wiedzę i umiejętności, żeby założyć własną firmę. Chciał skorzystać z dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy, jednak nie spełniał warunków – umiejętności może i posiadał, ale nie potwierdzały tego żadne certyfikaty. Tak trafił na projekt 4EDU Sp. z o.o. i Ingressio s.c.

– Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu mogę nie tylko wiele się nauczyć, ale także zdobyć dokumenty potwierdzające umiejętności. Uczestniczę w kursie montera zabudowy i robót wykończeniowych. Chciałbym też skończyć szkolenie z zakresu montażu sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, a później założyć własną firmę – mówi.

Zainteresowani szkoleniami znajdą informacje na stronach: www.4edu.com.pl oraz www.ingressio.pl.

Rekrutacja jest otwarta.

 

Warto śledzić stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach: www.rpo.wup-katowice.pl, gdzie sukcesywnie publikowane są informacje o projektach unijnych, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 i adresowane są do mieszkańców regionu, chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

DW

 
Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.