Home > W numerze > WUP > Na ratunek kwalifikacjom

Na ratunek kwalifikacjom

A A A

Na ratunek kwalifikacjom

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga od pracowników ciągłego podnoszenia kwalifikacji. W Śląskiem w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych ruszyła realizacja blisko czterdziestu projektów, w których mieszkańcy regionu mogą zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Grupą, która w sposób szczególny zobligowana jest do zwiększania kompetencji, jest kadra medyczna.

Na ratunek kwalifikacjom

W Polsce pracuje około 13 tys. ratowników medycznych. W ciągu roku karetki wyjeżdżają do różnych zdarzeń ponad trzy miliony razy. Od umiejętności i doświadczenia ratowników zależy zdrowie, a często życie wzywających pomocy. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, w partnerstwie z firmą JMM Mariusz Lewandowski, realizuje projekt "Kwalifikacjom na ratunek". Adresowany jest do 600 mieszkańców regionu, którzy ukończyli 18. rok życia i chcą zdobyć kwalifikacje w zawodzie ratownika medycznego. W szczególności dotyczy to osób pełniących służbę lub będących członkami Systemu Ratownictwa Medycznego (SRM) lub jednostek współpracujących z SRM. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły – do 30 kwietnia 2018 r.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy ukończą kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), zakończony certyfikowanym egzaminem zewnętrznym. W trakcie szkoleń dowiedzą się m.in., jak obsługiwać sprzęt ratowniczy, poznają elementy anatomii i fizjologii człowieka, a także nauczą się, jak prawidłowo przeprowadzać czynności ratujące życie.

Dzięki udziałowi w projektach, swoje umiejętności zwiększą ratownicy medyczni

Kolejny projekt – "Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim" adresowany jest również do 600 mieszkańców regionu, pracujących już w zawodzie ratownika medycznego. W ramach przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. zorganizowanych zostanie 40 edycji kursów, których celem jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej. Zajęcia dotyczyć będą m.in. organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, stosowania farmakoterapii w stanach zagrożenia życia bądź zdrowia, wdrożenia medycznych czynności ratunkowych w zachorowaniach u osób dorosłych i dzieci, odbierania porodu i resuscytacji noworodka, zabezpieczania poszkodowanego po urazie oraz czynności podejmowanych w sytuacji zdarzeń masowych i katastrof. Program szkoleń opracowany został przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Szczegółowe informacje na temat projektów uzyskać można na stronach: www.wpr.pl oraz www.jmm.net.pl

 

Warto śledzić stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach: www.rpo.wup-katowice.pl, gdzie sukcesywnie publikowane są informacje o projektach unijnych, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 i adresowane są do mieszkańców regionu, chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

SG

Polecamy


POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY.
Z sześciu milionów biernych zawodowo Polaków aż co czwartynie pracuje z powodu przewlekłej choroby.

 

ZASTRZYK UNIJNEJ GOTÓWKI. Polacy dobrze oceniają dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Gorzej wypadają oceny specjalistycznych procedur.

 

STARYCH DRZEW SIĘ NIE PRZESADZA. To ludowe porzekadło idealnie wpisuje się w nowoczesne systemy opieki nad seniorami.

 

SZKOŁA RODZICIELSTWA. Wśród wielu placówek przygotowujących rodziców do pełnienia przez nich najważniejszej.

 

NOWE LOGO WOJEWÓDZTWA. Samorząd Województwa Śląskiego był pierwszym w Polsce, który zdecydował się na stworzenie własnego logo.

 
Popularne


GONIĄC ŚWIAT.
Piekarska "urazówka" to szpital o bogatej historii. Początkowo funkcjonował jako placówka Spółki Brackiej.

 

DZIŚ LICZY SIĘ ZDROWIE. Od trzech dekad na poziomie instytucji europejskich zaobserwowano zainteresowanie problematyką zdrowotną.

 

INWESTUJMY W KADRY MEDYCZNE. Rozmowa z dr. n. med. Jackiem Kozakiewiczem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

FUNDUSZE OBOK NAS. Za nami kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).

 

WIEDZA I INNOWACJE. Nowoczesne formy terapii i leki najnowszej generacji, ale także zaawansowane technologie.