Home > W numerze > Rozmowa > Priorytety regionu

Priorytety regionu

A A A

Priorytety regionu

Rozmowa z Michałem Gramatyką, Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.

Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 sporą pulę środków zarezerwowano na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem usług zdrowotnych. Dlaczego unijne środki skierowane zostały w obszar zdrowia publicznego?

Jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju województwa śląskiego są działania dotyczące sfery zdrowia. W regionie występuje największa liczba chorób zawodowych. Województwo charakteryzuje silna degradacja środowiska, czego efektem są: wyższy od średniej krajowej wskaźnik urodzeń przedwczesnych i wad wrodzonych, wyższa częstotliwość zapadania na choroby nowotworowe, schorzenia przewlekłe i zaburzenia psychiczne. Warunki środowiskowe, a także wielkomiejska aglomeracja powodują, że mieszkańcy regionu są bardziej narażeni na skrócony okres życia w pełnym zdrowiu i zwiększoną – w stosunku do innych regionów kraju –zachorowalność. W województwie notuje się także najtrudniejsze warunki pracy; co piąta osoba pracuje w warunkach zagrożenia życia.

Jakie są najważniejsze obszary interwencji w zakresie opieki zdrowotnej w województwie śląskim?

Analizując stan zdrowia w regionie, zdiagnozowaliśmy problemy, które automatycznie stały się wyzwaniami dla naszego Programu. Są to: niewystarczający dostęp do specjalistycznych usług medycznych, wysoka zapadalność na choroby zawodowe, krótsza niż średnia w kraju długość życia, postępujące starzenie się społeczeństwa regionu, gorszy na tle kraju stan zdrowia dzieci i młodzieży, w tym wysoki odsetek umieralności noworodków. Działania mają niwelować nierówności w dostępie do usług zdrowotnych i społecznych oraz skupiać się na kompleksowej interwencji w wybranych dziedzinach (obszarach chorobowych), do których zaliczamy choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej, przewlekły nieżyt oskrzeli oraz dychawicę oskrzelową. Wspomniana kompleksowość polega na prowadzeniu równoczesnych działań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, profilaktyki oraz inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia.

Czy planowane działania będą w pełni odpowiadać na potrzeby mieszkańców regionu?

Mamy taką nadzieję. Oferta Programu jest różnorodna. Dofinansowanie będzie można otrzymać na wdrażanie Regionalnych Programów Zdrowotnych dotyczących: opieki nad matką i dzieckiem, wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym, rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia, wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy oraz na realizację usług zdrowotnych na rzecz osób niesamodzielnych, np. starszych, z niepełnosprawnościami, po zabiegach, po udarze, wylewie. W części inwestycyjnej Program oferuje możliwość remontu placówek leczniczych i zakupu nowej aparatury i sprzętu.

Duży nacisk położony został na wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia. Na jakie przedsięwzięcia przeznaczone zostaną unijne dotacje w tym zakresie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty oferujące rehabilitację leczniczą, na przykład masaże, fizjoterapię, terapie psychologiczne, turnusy rehabilitacyjne oraz działania informacyjno-edukacyjne obejmujące szkolenia lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także lekarzy orzeczników ZUS.

Wdrażany będzie także Regionalny Program Zdrowotny dotyczący wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym. Czy, Pana zdaniem, planowane działania profilaktyczne wpłyną na poprawę sytuacji zdrowotnej dzieci w regionie?

Zniekształcenie kręgosłupa to (obok zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, alergii oraz otyłości) najbardziej w naszym regionie rozpowszechniony problem zdrowotny wśród dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Działania profilaktyczne są zatem konieczne i z pewnością przyczynią się do poprawy stanu zdrowia naszych najmłodszych mieszkańców. Powszechnie wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Program będzie umożliwiał m.in. diagnostykę w przypadku podejrzenia wady postawy lub deformacji kręgosłupa, finansowanie badań wykonywanych przez pielęgniarkę szkolną i higienistkę oraz ich szkolenia w zakresie wykonywania takich badań.

pytania zadawał:
Łukasz Karkoszka

Polecamy


POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY.
Z sześciu milionów biernych zawodowo Polaków aż co czwartynie pracuje z powodu przewlekłej choroby.

 

ZASTRZYK UNIJNEJ GOTÓWKI. Polacy dobrze oceniają dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Gorzej wypadają oceny specjalistycznych procedur.

 

STARYCH DRZEW SIĘ NIE PRZESADZA. To ludowe porzekadło idealnie wpisuje się w nowoczesne systemy opieki nad seniorami.

 

SZKOŁA RODZICIELSTWA. Wśród wielu placówek przygotowujących rodziców do pełnienia przez nich najważniejszej.

 

NOWE LOGO WOJEWÓDZTWA. Samorząd Województwa Śląskiego był pierwszym w Polsce, który zdecydował się na stworzenie własnego logo.

 
Popularne


GONIĄC ŚWIAT.
Piekarska "urazówka" to szpital o bogatej historii. Początkowo funkcjonował jako placówka Spółki Brackiej.

 

DZIŚ LICZY SIĘ ZDROWIE. Od trzech dekad na poziomie instytucji europejskich zaobserwowano zainteresowanie problematyką zdrowotną.

 

INWESTUJMY W KADRY MEDYCZNE. Rozmowa z dr. n. med. Jackiem Kozakiewiczem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

FUNDUSZE OBOK NAS. Za nami kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).

 

WIEDZA I INNOWACJE. Nowoczesne formy terapii i leki najnowszej generacji, ale także zaawansowane technologie.