Home > W numerze > Dobra praktyka > Wykształcony absolwent, kompetentny pracownik

Wykształcony absolwent, kompetentny pracownik

A A A

Wykształcony absolwent, kompetentny pracownik

Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Kuźnią prawdziwych zawodowców jest bez wątpienia Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie. Dzięki unijnemu wsparciu trzystu uczniów tej szkoły nie tylko poszerza swoją zawodową wiedzę, ale także weryfikuje ją w praktyce - u pracodawców.

SZEROKI ZAKRES WSPARCIA

Dzięki unijnej dotacji szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt, który pozwala uczniom zdobywać praktyczne umiejętności.

Celem projektu "Stawiamy na kompetencje zawodowe", realizowanego od 1 września 2016 r., jest dopasowanie umiejętności zawodowych uczniów do potrzeb rynku pracy. - Dotychczasowy proces kształcenia pozwolił nam zidentyfikować obszary, w których młodzi ludzie chcieliby się rozwijać. Pod uwagę wzięliśmy także spostrzeżenia nauczycieli i głosy pracodawców, z którymi od lat współpracujemy - mówi Sylwia Tkocz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie.

W ramach projektu uczniowie mają możliwość skorzystania z ponad dwudziestu specjalistycznych szkoleń. Wśród nich są m.in. kursy projektowania graficznego, obróbki obrazu w produkcji profesjonalnych materiałów reklamowych i fotografii reklamowej, spawania, projektowania i montażu alarmów oraz systemów telewizji dozorowej, a także projektowania i montażu systemów automatyki przemysłowej, obsługi obrabiarek, a nawet przeróbki kopalin stałych. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem stosownych certyfikatów. Chętni mogą także wziąć udział w kursie nauki prawa jazdy. Do dyspozycji uczniów są też doradcy zawodowi, którzy pomagają określić ich zawodowe predyspozycje.

- Działania projektowe zostały tak dobrane, aby umożliwić młodym ludziom zdobycie wiedzy i umiejętności w zawodach deficytowych, w których pracodawcy najczęściej poszukują pracowników - wyjaśnia Sylwia Tkocz.

Zajęcia w pracowniach to czas na twórcze eksperymentowanie i zdobywanie doświadczeń.

Dodatkowo w ramach projektu uczniowie chorzowskiej szkoły mogą odbyć płatne staże i praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców. Każdy uczestnik, który przepracuje 150 godzin, otrzyma specjalnie stypendium w wysokości 1480 zł.

Dotychczasowa realizacja projektu udowadnia, że trafiliśmy nie tylko w zainteresowania uczniów, ale także potrzeby pracodawców. Wielu z nich deklaruje, że zatrudni u siebie absolwentów szkoły, ponieważ dysponują oni już odpowiednimi kwalifikacjami na dane stanowiska - podkreśla Sylwia Tkocz.

Unijne dofinansowanie pozwoliło nie tylko przygotować atrakcyjną ścieżkę kształcenia dla uczniów, ale także zbudować odpowiednią bazę sprzętową szkoły. Pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt (m.in. komputery, plotery, obrabiarki, urządzenia spawalnicze, drony, tablety, aparaty fotograficzne) i multimedialne pomoce dydaktyczne.

- Zakup aparatury był konsultowany z pracodawcami. Zależało nam na stworzeniu pracowni, które jak najpełniej odwzorowywałyby przestrzeń zakładów pracy. Dzięki temu uczniowie już na etapie edukacji szkolnej mają możliwość poznania, jak będzie wyglądać ich przyszłe miejsce pracy - podkreśla dyrektor szkoły. - Łączny koszt zakupów wyniósł ponad 600 tys. zł.

Dodatkowo, w ramach projektu, sami nauczyciele mogą podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc m.in. w studiach podyplomowych czy kursach zawodowych.

DOBRY WYBÓR

Jednym z uczestników projektu jest dziewiętnastoletni Jakub Hajok, uczeń klasy o profilu informatycznym. W ramach przedsięwzięcia skorzystał z kursów podnoszących wiedzę z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczył się obsługi specjalistycznych programów informatycznych, a także poznał podstawy produkcji i montażu filmów, tworzenia animacji komputerowych i witryn internetowych oraz projektowania aplikacji internetowych.

Unijne wsparcie pozwoliło na stworzenie dobrej bazy sprzętowej.

- Wiedza, którą zdobyłem, to pierwszy krok na drodze mojej zawodowej kariery informatyka. Dzięki udziałowi w projekcie utwierdziłem się w przekonaniu, że ścieżka, którą wybrałem, jest dla mnie odpowiednia. Po ukończeniu szkoły zamierzam iść na studia o profilu informatycznym podkreśla Jakub.

Z udziału w przedsięwzięciu zadowolony jest też jego kolega z ławki, Łukasz Siercz. - Uważam, że projekt ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala zdobyć nowe umiejętności przydatne na rynku pracy. Szukając zatrudnienia, będę miał się już czym pochwalić przed pracodawcą. Tym bardziej, że zdobyta wiedza będzie potwierdzona stosownymi certyfikatami i - co najważniejsze - praktyką - podkreśla.

 

Projekt "Stawiamy na kompetencje zawodowe" realizowany jest do 31 sierpnia 2019 roku w ramach Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to kwota ponad 2,7 mln zł.

DW

Czas zmian, czas fachowców »

 
Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.