Home > W numerze > Dobra praktyka > Goniąc świat

Goniąc świat

A A A

Goniąc świat

Starając się sprostać najwyższym standardom, dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich stale unowocześnia swoją placówkę. Pacjenci bardzo ją cenią.

Dzięki unijnemu wsparciu w szpitalu unowocześniono Centralną Sterylizatornię

Piekarska "urazówka" to szpital o bogatej historii. Początkowo funkcjonował jako placówka Spółki Brackiej. Po burzliwych latach II Wojny Światowej został odbudowany ze zniszczeń. W obecnej formule działa od 1948 roku jako placówka pomagająca poszkodowanym w wypadkach górniczych i hutniczych, a także w transporcie i budownictwie. Przez lata budowała renomę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Obecnie specjalizuje się m.in. w: leczeniu urazów ortopedycznych, schorzeń kręgosłupa, artroskopii i chirurgii kolana, chirurgii rekonstrukcyjnej ręki czy leczeniu nowotworów kostnych.

NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Piekarska "urazówka" od kilku lat modernizuje swój Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy. W ramach Działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego w ramach RPO WSL 2007-2013, udało się m.in. przeprowadzić kompleksowy remont całodobowego ambulatorium przyszpitalnego. – Ambulatorium nie było przystosowane do obsługi wciąż rosnącej liczby pacjentów. Brakowało gabinetów, wentylacji i wiaty dla ambulansów, a sala zabiegowa była za mała – mówi Łukasz Pudlik, Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

Dzięki realizacji projektu, znacznie powiększyła się powierzchnia ambulatorium. Stworzono odpowiednią liczbę gabinetów i pomieszczeń pomocniczych, wydzielono osobne strefy ruchu dla pacjentów i personelu, zbudowano również zadaszoną wiatę dla ambulansów.

– Projekt pozwolił na unormowanie procesu udzielania świadczeń w trybie nagłym oraz przyjmowania pacjentów. Jakość i bezpieczeństwo obsługi chorych znacząco się poprawiły – mówi Łukasz Pudlik.

Kolejny zrealizowany przez szpital projekt dotyczył modernizacji Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Pieniądze na ten cel udało się zdobyć w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego RPO WSL 2007-2013.

– W skład nowego bloku operacyjnego wchodzi osiem supernowoczesnych sal operacyjnych. Wyłożone są szklanymi panelami ułatwiającymi utrzymywanie czystości. Wyposażono je w klimatyzację pomagającą zachować odpowiednią temperaturę i wilgotność oraz specjalne mosty medyczne umożliwiające dostęp do gniazd elektrycznych i gazów medycznych z każdej strony stołu operacyjnego – mówi Łukasz Pudlik. – Dzięki temu nasz blok operacyjny osiągnął najwyższe standardy europejskie – dodaje.

Ważne było również stworzenie odpowiedniego zaplecza socjalnego dla personelu, a także wydzielenie osobnych stref oraz dróg "czystych" i "brudnych". Znacząco unowocześniono także Centralną Sterylizatornię – wyposażono ją w pojemne magazyny, wytyczono niekrzyżujące się drogi obiegu materiału oraz stworzono część socjalną dla personelu.

– W ramach projektu udało się wprowadzić rozwiązania ponadczasowe, wzorowane na najlepszych ośrodkach w Europie. Spełniają one nasze oczekiwania i zaspokajają potrzeby szpitala – mówi Łukasz Pudlik.

To nie koniec inwestycji w piekarskiej placówce. Chcąc nadal poprawiać jakość i zakres świadczonych usług, szpital będzie ubiegał się o kolejne dotacje w ramach konkursów dotyczących lecznictwa zamkniętego i otwartego.

DW

Zastrzyk unijnej gotówki »

 
Polecamy


POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY.
Z sześciu milionów biernych zawodowo Polaków aż co czwartynie pracuje z powodu przewlekłej choroby.

 

ZASTRZYK UNIJNEJ GOTÓWKI. Polacy dobrze oceniają dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Gorzej wypadają oceny specjalistycznych procedur.

 

STARYCH DRZEW SIĘ NIE PRZESADZA. To ludowe porzekadło idealnie wpisuje się w nowoczesne systemy opieki nad seniorami.

 

SZKOŁA RODZICIELSTWA. Wśród wielu placówek przygotowujących rodziców do pełnienia przez nich najważniejszej.

 

NOWE LOGO WOJEWÓDZTWA. Samorząd Województwa Śląskiego był pierwszym w Polsce, który zdecydował się na stworzenie własnego logo.

 
Popularne


GONIĄC ŚWIAT.
Piekarska "urazówka" to szpital o bogatej historii. Początkowo funkcjonował jako placówka Spółki Brackiej.

 

DZIŚ LICZY SIĘ ZDROWIE. Od trzech dekad na poziomie instytucji europejskich zaobserwowano zainteresowanie problematyką zdrowotną.

 

INWESTUJMY W KADRY MEDYCZNE. Rozmowa z dr. n. med. Jackiem Kozakiewiczem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

FUNDUSZE OBOK NAS. Za nami kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).

 

WIEDZA I INNOWACJE. Nowoczesne formy terapii i leki najnowszej generacji, ale także zaawansowane technologie.