Home > W numerze > Dobra praktyka > Dobre przedszkole bawi i uczy

Dobre przedszkole bawi i uczy

A A A

Dobre przedszkole bawi i uczy

Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL. Każdego dnia najmłodsi rozwijają tu swoje zainteresowania, stają się bardziej samodzielni i pewni siebie. A przede wszystkim uczą się poprzez zabawę!

BEZPIECZNIE I NOWOCZEŚNIE

W rybnickim przedszkolu dużą wagę przywiązuje się do rozwijania twórczej aktywności dzieci.

Przedmiotem projektu "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku" było stworzenie nowego przedszkola w dzielnicy Boguszowice Stare. Konieczność realizacji wynikała z deficytu miejsc przedszkolnych w jednej z największych dzielnic miasta. W ramach inwestycji powstał jednokondygnacyjny budynek, który mieści 10 oddziałów przedszkolnych, a także zaplecze kuchenne i administracyjne. Poza salami zlokalizowanymi w nowo powstałym budynku, placówka posiada także oddział w sąsiednim Gimnazjum nr 7, które wraz z początkiem nowego roku szkolnego zostanie przemianowane na Szkołę Podstawową nr 36. Jest tam miejsce dla kolejnych 25 dzieci.

- W naszym przedszkolu jest dziesięć sal zajęciowych z pełnym węzłem sanitarnym. Mamy też dużą i wydajną kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla przedszkolaków oraz uczniów sąsiedniej szkoły. Obok powstał też nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, na którym dzieci spędzają czas pomiędzy zajęciami, kiedy warunki atmosferyczne na to pozwalają - mówi Gabriela Froehlich, dyrektorka Przedszkola nr 50 w Rybniku.

Placówka oferuje szeroką gamę dodatkowych zajęć edukacyjnych, z których korzystają dzieci przebywające w przedszkolu dłużej niż pięć godzin. Są to m.in.: zabawy z językiem angielskim, kółko plastyczno-techniczne, matematyczne, malarskie, sportowe, poetyckie, ekologiczno-eksperymentalne, badawcze, fotograficzne i taneczne.

- Nasze przedszkole cieszy się dużym powodzeniem. Uczęszcza do niego 275 dzieci z całego Rybnika, licząc także 25, które chodzą do oddziału usytuowanego w budynku obecnego gimnazjum. Pracuje u nas 18 wykwalifikowanych nauczycieli, którzy stale się dokształcają, podnosząc tym samym jakość opieki i nauki w placówce. Rodzice chętnie zapisują swoje pociechy na zajęcia dodatkowe. Organizujemy też wiele konkursów o różnym zasięgu, jak na przykład plastyczny "Zaczarowany instrument" i poetycki "Eko rymy". Byliśmy także organizatorami międzynarodowego konkursu plastycznego "Zakładka do książki". Nasi wychowankowie uczestniczą też w konkursach zewnętrznych, między innymi w Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków, w którym zdobyliśmy wyróżnienie specjalne - mówi Gabriela Froehlich.

W rybnickim przedszkolu wielką wagę przywiązuje się do rozwijania aktywności twórczej dzieci, zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, uwzględniając przy tym ich indywidualność. Nauczyciele stale współpracują z rodzicami, angażując ich w wydarzenia odbywające się w przedszkolu. Dzięki temu rozwijane są więzi rodzinne. Sporo uwagi poświęca się także postawom proekologicznym i nawykom higienicznym.

 

Projekt "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku" realizowany był w ramach Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT Subregionu Zachodniego. Całkowita wartość projektu to prawie 9 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to kwota ponad 3,8 mln zł.

DW

Ważne inwestycje »

 
Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.