Home > W numerze > Aktualności > Ważna mama, ważne dziecko

Ważna mama, ważne dziecko

A A A

Ważna mama, ważne dziecko

Zdrowa Matka i Dziecko" i "Program Zdrowego Kręgosłupa" to regionalne programy zdrowotne nakierowane na kompleksowe wspieranie najmłodszych mieszkańców regionu. Już w trzecim kwartale br., w ramach Działania 9.2.6, ogłoszone zostaną pierwsze konkursy w tym zakresie. Na ich realizację przeznaczono 22 mln zł.

TROSKA O NAJMŁODSZYCH

Ważna mama, ważne dziecko

Pierwszy z konkursów dotyczyć będzie usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietami w ciąży.

– Realizowane będą m.in. projekty polegające na organizacji szkół świadomego rodzicielstwa czy zwiększania dostępności do opieki perinatalnej. Dotacje przeznaczone zostaną także na działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym z ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej – podkreśla Anna Cekiera, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Szczególne znaczenie będzie miało tworzenie nowoczesnych szkół rodzenia. To właśnie one przygotowywać będą rodziców na moment przyjścia na świat dziecka w taki sposób, aby w największym stopniu zminimalizować stres związany zarówno z porodem, jak i kontaktem z nowo narodzonym członkiem rodziny. Główną ideą tworzenia tego typu placówek jest przygotowanie przyszłych rodziców do pełnienia ról wychowawczych, zwiększenie wiedzy o rozwoju fizjologicznym i psychicznym dziecka oraz przeciwdziałanie zaburzeniom emocjonalnym występującym podczas ciąży i porodu.

W ramach programu organizowane będą m.in. szkoły świadomego rodzicielstwa

"Program Zdrowego Kręgosłupa" skupi się na poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Obejmie też pielęgniarki szkolne i higienistki szkolne, nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci objętych wsparciem. W tym przypadku chodzi o prowadzenie działań profilaktycznych obejmujących edukację zachowań ergonomicznych w życiu całej rodziny oraz zwiększenie dostępu do wczesnej diagnostyki nieprawidłowości w obrębie postawy ciała i deformacji kręgosłupa.

– Pieniądze przeznaczone zostaną na przesiewowe badania postawy ciała dzieci, nakierowane na wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w obrębie postawy ciała, ze szczególnym uwzględnieniem deformacji kręgosłupa, tj. skoliozy i choroby Scheuermanna, diagnostykę w przypadku podejrzenia wady postawy lub deformacji kręgosłupa, działania edukacyjne i szkoleniowe – podkreśla Anna Cekiera.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów nakierowanych na wdrażanie Regionalnych Programów Zdrowotnych zostaną przedstawione w Regulaminach konkursów dostępnych na stronie: www.rpo.slaskie.pl oraz podczas spotkań informacyjnych.

SG

Szkoła Rodzicielstwa »

Polecamy


POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY.
Z sześciu milionów biernych zawodowo Polaków aż co czwartynie pracuje z powodu przewlekłej choroby.

 

ZASTRZYK UNIJNEJ GOTÓWKI. Polacy dobrze oceniają dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Gorzej wypadają oceny specjalistycznych procedur.

 

STARYCH DRZEW SIĘ NIE PRZESADZA. To ludowe porzekadło idealnie wpisuje się w nowoczesne systemy opieki nad seniorami.

 

SZKOŁA RODZICIELSTWA. Wśród wielu placówek przygotowujących rodziców do pełnienia przez nich najważniejszej.

 

NOWE LOGO WOJEWÓDZTWA. Samorząd Województwa Śląskiego był pierwszym w Polsce, który zdecydował się na stworzenie własnego logo.

 
Popularne


GONIĄC ŚWIAT.
Piekarska "urazówka" to szpital o bogatej historii. Początkowo funkcjonował jako placówka Spółki Brackiej.

 

DZIŚ LICZY SIĘ ZDROWIE. Od trzech dekad na poziomie instytucji europejskich zaobserwowano zainteresowanie problematyką zdrowotną.

 

INWESTUJMY W KADRY MEDYCZNE. Rozmowa z dr. n. med. Jackiem Kozakiewiczem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

FUNDUSZE OBOK NAS. Za nami kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).

 

WIEDZA I INNOWACJE. Nowoczesne formy terapii i leki najnowszej generacji, ale także zaawansowane technologie.