Home > W numerze > RPO w liczbach > Zgłoś się i wygrywaj

Zgłoś się i wygrywaj

A A A

Zgłoś się i wygrywaj

Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszają do debaty oksfordzkiej na temat Unii Europejskiej i samorządności w Polsce.

Plakat "Debata Oksfordska - Europejki i Europejczycy Rozmawiają"

Czteroosobowe zespoły

Dyskusja odbędzie się 26 października 2018 roku w zabytkowej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46. W debacie będą uczestniczyć czteroosobowe zespoły uczniów szkół średnich, pod nadzorem merytorycznym nauczycieli. Dzięki formule debaty uczestnicy będą mogli rozwinąć umiejętności przydatne w życiu zawodowym, takie jak praca w grupie, prezentacja i  argumentacja.

Zgłoś się

Aby wziąć udział w debacie, należy stworzyć swój zespół i wysłać formularz zgłoszeniowy do 12 października 2018 roku na adres agnieszka.cieplik@slaskie.pl. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze szkół uczestniczących w konkursie zobowiązana jest do udziału wraz z publicznością – grupą minimum 20 uczniów. Udział w debacie jest bezpłatny.

Zasady debaty

Konkurs będzie się odbywał na zasadzie turnieju debat. Cztery drużyny metodą losowania zostaną dobrane w pary, które będą rywalizować w półfinałach. Debata oksfordzka ma dokładnie ustalony przebieg. Celem dyskusji jest wymiana myśli na temat postawionej tezy. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: europoseł Jan Olbrycht, Komisja Europejska oraz Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

---
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl oraz w siedzibie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoRAZEM WSPIERAMY BIZNES!
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi dla Unii Europejskiej jeden z czołowych priorytetów, dlatego też zadbaliśmy o to, by przedsiębiorcy z województwa śląskiego mieli zapewnione odpowiednie wsparcie z Programu Regionalnego. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyWSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU I NAUKI
— Rosną nakłady na działalność badawczo-rozwojową w województwie śląskim. W obecnych czasach globalizacji, szybkiego postępu technologicznego, sztucznej inteligencji czy przemysłu 4. to konieczność. Rozwój wymaga odważnych rozwiązań, nieszablonowych pomysłów, wprowadzania innowacji, ale także funduszy — podkreśla Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychSPRAWDŹ I SKORZYSTAJ
Warto sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. To inwestycja, która się opłaci. PSF to największy program wspierający kompetencje przedsiębiorców o wartości ok. 420 mln zł finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do góry