Home > W numerze > RPO w liczbach > Stan realizacji RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Stan realizacji RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

A A A

Stan realizacji RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Za pomocą wykresu liniowego pokazany jest stan realizacji RPO woj. śląskiego na lata 2014-20. Po lewej stronie kolejno pod spodem: budżet, środki zaangażowane w nabory, wnioski wybrane do dofinansowania, podpisane umowy i odpowiednio zobrazowane to procentowo za pomocą pasków. Po prawej stronie  przyporządkowane kwoty w złotych. W dalszej części, po prawej stronie, mapka z podziałem na subregiony i budżetem dla każdego z nich. Poniżej za pomocą liczb wyrażone podpisane umowy, na jaką kwotę oraz procent wykorzystania budżetu.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoRAZEM WSPIERAMY BIZNES!
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi dla Unii Europejskiej jeden z czołowych priorytetów, dlatego też zadbaliśmy o to, by przedsiębiorcy z województwa śląskiego mieli zapewnione odpowiednie wsparcie z Programu Regionalnego. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyWSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU I NAUKI
— Rosną nakłady na działalność badawczo-rozwojową w województwie śląskim. W obecnych czasach globalizacji, szybkiego postępu technologicznego, sztucznej inteligencji czy przemysłu 4. to konieczność. Rozwój wymaga odważnych rozwiązań, nieszablonowych pomysłów, wprowadzania innowacji, ale także funduszy — podkreśla Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychSPRAWDŹ I SKORZYSTAJ
Warto sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. To inwestycja, która się opłaci. PSF to największy program wspierający kompetencje przedsiębiorców o wartości ok. 420 mln zł finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do góry