Home > Dobre praktyki > Pomóc zdolnej młodzieży

Pomóc zdolnej młodzieży

A A A

Pomóc zdolnej młodzieży

W ciągu trzech edycji 1708 uczniów zostało stypendystami projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Pomóc zdolnej młodzieży

Projekt wspiera uzdolnioną młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych. W jego ramach przyznawane są stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy).
Otrzymaną pomoc finansową stypendyści mogli wydać na rozwój zainteresowań, opłacenie dodatkowych zajęć i korepetycji, na zagraniczne obozy językowe i edukacyjne. Można było doposażyć miejsca domowej nauki, kupić sprzęt komputerowy, materiały potrzebne do nauki oraz pokryć koszty uczestnictwa w turniejach i olimpiadach.
Młodzieżą w czasie pobierania stypendium opiekują się nauczyciele, pedagodzy lub doradcy zawodowi zatrudnieni w szkole, do której uczęszczają uczniowie. Celem tej opieki jest przede wszystkim wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. Opiekunowi dydaktycznemu za właściwe wykonywanie swoich obowiązków przysługiwało wynagrodzenie w wysokości maksymalnie 1000 zł. Opieka dydaktyczna mogła być sprawowana nad nie więcej niż siedmioma stypendystami.
Projekt jest realizowany w edycjach i każdorazowo obejmuje okres danego roku szkolnego. W ostatniej, trzeciej już edycji, obejmującej rok szkolny 2017/2018, budżet wynosił ponad 4,6 mln zł. Stypendia zostały przyznane 627 osobom.
Wspieranie najzdolniejszej młodzieży stanowi ważny element strategii rozwoju regionu, dlatego na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano kolejną edycję projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”. Szczególowe informacje będą publikowane na stronie efs-stypendia.slaskie.pl.

Jesteś stypendystą projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”?

To ten konkurs jest dla Ciebie! Wykaż się kreatywnością! Nagraj krótki film promocyjny, 20–40-sekundowy, opowiedz, jak stypendium nakręciło twój talent?

Konkurs jest skierowany do stypendystów wszystkich edycji projektu.

Komisja konkursowa wyłoni 10 najbardziej ciekawych, kreatywnych i oryginalnych filmów. Dla laureatów przewidziano nagrody, m.in. wejściówki na imprezy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najlepsze filmy zostaną również opublikowane na kanale YouTube oraz na innych stronach internetowych i kanałach informacyjnych Województwa Śląskiego.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2018 r.

Filmy należy nadsyłać do 21 września 2018 r. na płycie CD/DVD lub pendrive. Szczegóły konkursu znajdziesz na stornie ef-stypendia.slaskie.pl.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoRAZEM WSPIERAMY BIZNES!
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi dla Unii Europejskiej jeden z czołowych priorytetów, dlatego też zadbaliśmy o to, by przedsiębiorcy z województwa śląskiego mieli zapewnione odpowiednie wsparcie z Programu Regionalnego. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyWSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU I NAUKI
— Rosną nakłady na działalność badawczo-rozwojową w województwie śląskim. W obecnych czasach globalizacji, szybkiego postępu technologicznego, sztucznej inteligencji czy przemysłu 4. to konieczność. Rozwój wymaga odważnych rozwiązań, nieszablonowych pomysłów, wprowadzania innowacji, ale także funduszy — podkreśla Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychSPRAWDŹ I SKORZYSTAJ
Warto sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. To inwestycja, która się opłaci. PSF to największy program wspierający kompetencje przedsiębiorców o wartości ok. 420 mln zł finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do góry