Home > W numerze > Wydarzenia > O funduszach i biznesie

O funduszach i biznesie

A A A

O funduszach i biznesie

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości już od dekady pomaga firmom w ich działalności. O sukcesach, a także wyzwaniach śląskich przedsiębiorstw, rozmawiano 15 listopada w Katowicach podczas konferencji „Fundusze Europejskie dla firm – znajdź wsparcie na rozwój biznesu”.

Paneliści konferencji "Fundusze Europejskie dla firm – znajdź wsparcie na rozwój biznesu".

ZNAJDŹ WSPARCIE

– Przedsiębiorcy są niezwykle ważni dla regionu. Generują prawie pięćdziesiąt procent PKB, dają miejsca pracy, odprowadzają podatki i gwarantują rozwój. Zachęcam do zacieśniania współpracy w trójkącie biznes – nauka – samorząd, bo ta współpraca zapewnia rozwój i daje wartość dodaną, czyli realizację celów, które są trudne do osiągnięcia samodzielnie – mówiła w trakcie otwarcia spotkania Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. – W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców dedykowanych jest mnóstwo pieniędzy. Tylko na rozwój innowacji i nowych technologii zarezerwowaliśmy ponad pół miliarda euro. Warto po nie sięgnąć.

– Cieszę się, że samorząd wojewódzki przywiązuje tak dużą wagę do przedsiębiorczości i dostrzega, że sektor MŚP jest motorem napędowym gospodarki – podkreślał z kolei dr Tomasz Piechniczek, zastępca dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W tracie konferencji sporo uwagi poświęcono regionalnym inteligentnym specjalizacjom. Dr inż. Mariusz Kruczek, zastępca kierownika Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, mówił o tym, na jakim etapie jest region pod względem wdrażania inteligentnych specjalizacji. Podkreślał, że powinny one być motorem transformacji gospodarki. Zwracał również uwagę na konieczność rozszerzenia katalogu specjalizacji o kolejne obszary, w którym nasz region ma największe możliwości. Prowadzone badania i analizy wskazują, że największy potencjał technologiczny w województwie śląskim mają firmy działające w obszarze zielonej gospodarki, a więc w sferze, która zmniejsza zagrożenia dla środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 i zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności wykorzystania energii i zasobów, a także zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

O potencjale tkwiącym w regionalnych inteligentnych specjalizacjach rozmawiali też eksperci w trakcie specjalne zorganizowanej debaty. Paneliści zgodnie podkreślali, że najważniejsze w tym zakresie są projekty innowacyjne. Często jednak przedsiębiorcy, kierując się zasadą ograniczonego ryzyka, nie podejmują odważnych przedsięwzięć, boją się porażki. Jacek Jędrzejowski – prezes i3D S.A. i i3D Med Sp. z o.o. zwracał uwagę, że barierą w kreowaniu nowatorskich rozwiązań bywa też ograniczony dostęp do wiedzy i informacji. Dlatego tak ważne jest inicjowanie współpracy na linii biznes – nauka. Biorąc pod uwagę własne doświadczenia, podkreślał również, że innowacyjne pomysły czasem ciężko skrótowo przedstawić we wnioskach o dofinansowanie.

– Odpowiedzią na tę bolączkę będą spotkania panelowe z ekspertami oceniającymi projekty, w trakcie których będzie można przedstawić nowatorskie pomysły. Mam nadzieję, że dzięki temu zwiększy się liczba innowacyjnych projektów, które otrzymają dofinansowanie – podkreślała Alicja Janik, koordynator w Wydziale Wyboru i Kontraktacji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Spotkanie było też okazją do zaczerpnięcia wiedzy o tym, co prowadzącym działalność gospodarczą przedsiębiorcom oferują Fundusze Europejskie. Oprócz dotacji na innowacje, biznesmeni mogą sięgnąć po pieniądze na programy outplacementowe przeznaczone dla zwalnianych pracowników czy wzmacnianie potencjału adaptacyjnego firm poprzez korzystanie z usług rozwojowo-doradczych i szkoleniowych. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni informacyjnej na zainteresowanych czekali przedstawiciele instytucji wdrażających Fundusze Europejskie, z którymi można było skonsultować pomysły i dowiedzieć się, gdzie najlepiej szukać dofinansowania.

Organizatorem spotkania było Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Konferencja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

SG

 
Polecamy


PRZEDSIĘBIORCZY LIDERZY ZMIAN
Być krok przed konkurencją to motto nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw, które śmiało inwestują w innowacyjne rozwiązania.

 

CORAZ LEPIEJ Rozmowa z Michałem Gramatyką, Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.

 

O TYM, JAK PRZEDSIĘBIORCY WZBOGACAJĄ REGION Rozmowa z dr. Bartłomiejem J. Gabrysiem, adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

UMIARKOWANIE NOWATORSCY Poszukując odpowiedzi na współczesne wyzwania i trendy otoczenia biznesowego, bardzo często trafiamy na słowo „innowacja” lub „innowacyjność”.

 

SŁOWEM I RYSUNKIEM „Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi” to konkurs dla mieszkańców regionu zorganizowany w ramach kampanii „Śląskie – przyspieszamy!”

 
Popularne


POMYSŁ, KTÓRY SIĘ OPŁACA
Głośnik wyprodukowany ze szkła, zegarek z funkcją kontroli zdrowia, gniazdo elektryczne zmniejszające zużycie energii – to przykłady innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych na rynek w ostatnich latach.

 

CYFROWY WYMIAR BIZNESU Sposób, w jaki się komunikujemy, pracujemy, a nawet jak spędzamy wolny czas, coraz częściej zależy od przepływu informacji.

 

TO MOŻE BYĆ TWOJA DRUGA SZANSA „Zwolnienia monitorowane” lub „System łagodnych odejść” – to program outplacementu, czyli aktywizacji zawodowej osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy.

 

W POSZUKIWANIU WORK-LIFE BALANCE Żłobek lub klub dziecięcy w siedzibie lub w pobliżu firmy? To już nie ekstrawagancja, ale rozwiązanie, po które coraz śmielej sięgają polscy przedsiębiorcy.

 

ŚLĄSKIE INWESTUJE W KADRY Ponad 53 tys. pracowników województwa śląskiego będzie mogło podnieść swoje zawodowe kompetencje.