Home > W numerze > Aktualności > W poszukiwaniu work-life balance

W poszukiwaniu work-life balance

A A A

W poszukiwaniu work-life balance

Żłobek lub klub dziecięcy w siedzibie lub w pobliżu firmy? To już nie ekstrawagancja, ale rozwiązanie, po które coraz śmielej sięgają polscy przedsiębiorcy. Jest to możliwe dzięki prowadzeniu aktywnej polityki work-life balance, czyli osiągania równowagi między życiem zawodowym a osobistym. W Śląskiem działania w tym zakresie aktywnie wspiera Regionalny Program Operacyjny.

TAK POTRZEBNA równowaga

Idea work-life balance to koncepcja, która narodziła się na przełomie lat 70. i 80. w Wielkiej Brytanii. W czasach gospodarczego boomu coraz więcej pracowników, skarżąc się na przepracowanie i przemęczenie, postulowało wyznaczenie granic między karierą a życiem prywatnym i rodzinnym. Zwolennicy tej koncepcji są zdania, że równowaga pomiędzy pracą, rodziną a pasjami jest najlepszą drogą do samorealizacji, pozwalającą jednocześnie na zwiększenie wydajności w pracy. Coraz więcej firm decyduje się na rozwiązania, które mają zapewnić pracownikom jak najlepsze możliwości rodzinnego spełnienia i zawodowego rozwoju. W praktyce działania te w dużej mierze opierają się na zwiększeniu dostępności do usług opiekuńczych, czyli tworzeniu nowych żłobków i przedszkoli czy finansowaniu wynagrodzeń opiekunek „pracowniczych dzieci”.

Środki na żłobki

W województwie śląskim środki na wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego można pozyskać w ramach Działania 8.1 RPO WSL 2014- 2020. Aktualnie trwa już ocena wniosków złożonych w konkursie w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Zainteresowani mogli starać się o dotacje aż na cztery typy projektów. Pierwszy dotyczył tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki. Kolejny związany był z tworzeniem miejsc w już istniejących placówkach pełniących pieczę nad najmłodszymi. Na finansową pomoc liczyć mogły też inne przedsięwzięcia (zapisane w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3), takie jak sprawowanie opieki przez nianię lub przez opiekuna dziennego. Wnioskodawcy musieli jednak pamiętać, że usługi niani mogą być jedynie elementem uzupełniającym tworzenie instytucjonalnych form pieczy. Wreszcie dotacje przeznaczyć można było na pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opiekuńczych nad dziećmi osób znajdujących się w trudnej sytuacji (dla których obowiązek wychowania potomstwa stanowi barierę w dostępie do rynku pracy). Warunkiem, który musieli zadeklarować wnioskodawcy przy każdym typie projektu, jest zachowanie utworzonych miejsc opieki przez okres co najmniej dwóch lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Zainteresowanie naborem było spore – wpłynęły aż 54 wnioski. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2018 roku. Do rozdysponowania jest ponad 37 mln zł. Grupą docelową przedsięwzięć, które zgłoszone zostały do dofinansowania, są osoby zajmujące się wychowaniem kilkulatków (do lat 3), w szczególności pracownicy firm podejmujący pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, a także nieaktywni zawodowo. Odbiorcami wsparcia są również osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3.

Kolejny konkurs w ramach Poddziałania 8.1.3 ogłoszony zostanie w marcu 2018 r. Do wydania będzie tym razem blisko 45 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem, a także wyniki, można znaleźć na stronie: rpo.slaskie. pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

ŁK

Rodzicielstwo kontra praca »

Polecamy


PRZEDSIĘBIORCZY LIDERZY ZMIAN
Być krok przed konkurencją to motto nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw, które śmiało inwestują w innowacyjne rozwiązania.

 

CORAZ LEPIEJ Rozmowa z Michałem Gramatyką, Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.

 

O TYM, JAK PRZEDSIĘBIORCY WZBOGACAJĄ REGION Rozmowa z dr. Bartłomiejem J. Gabrysiem, adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

UMIARKOWANIE NOWATORSCY Poszukując odpowiedzi na współczesne wyzwania i trendy otoczenia biznesowego, bardzo często trafiamy na słowo „innowacja” lub „innowacyjność”.

 

SŁOWEM I RYSUNKIEM „Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi” to konkurs dla mieszkańców regionu zorganizowany w ramach kampanii „Śląskie – przyspieszamy!”

 
Popularne


POMYSŁ, KTÓRY SIĘ OPŁACA
Głośnik wyprodukowany ze szkła, zegarek z funkcją kontroli zdrowia, gniazdo elektryczne zmniejszające zużycie energii – to przykłady innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych na rynek w ostatnich latach.

 

CYFROWY WYMIAR BIZNESU Sposób, w jaki się komunikujemy, pracujemy, a nawet jak spędzamy wolny czas, coraz częściej zależy od przepływu informacji.

 

TO MOŻE BYĆ TWOJA DRUGA SZANSA „Zwolnienia monitorowane” lub „System łagodnych odejść” – to program outplacementu, czyli aktywizacji zawodowej osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy.

 

W POSZUKIWANIU WORK-LIFE BALANCE Żłobek lub klub dziecięcy w siedzibie lub w pobliżu firmy? To już nie ekstrawagancja, ale rozwiązanie, po które coraz śmielej sięgają polscy przedsiębiorcy.

 

ŚLĄSKIE INWESTUJE W KADRY Ponad 53 tys. pracowników województwa śląskiego będzie mogło podnieść swoje zawodowe kompetencje.