Home > W numerze > Aktualności > Śląskie inwestuje w kadry

Śląskie inwestuje w kadry

A A A

Śląskie inwestuje w kadry

Ponad 53 tys. pracowników województwa śląskiego będzie mogło podnieść swoje zawodowe kompetencje. Na ten cel do 2020 r. zarezerwowano największą alokację w kraju – ponad 425 mln zł. Przedsiębiorcy mogą korzystać ze szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Ich finansowaniem zajmują się władze województwa za pośrednictwem wybranych operatorów. Kolejni wybrani zostaną w konkursie, który aktualnie prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Baza szkoleń

Na przedsiębiorców z sektora MŚP, zainteresowanych szkoleniami pracowników, już dziś czeka w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) ponad 15 tysięcy ofert. Umieszczane są tam tylko usługi realizowane przez zweryfikowane firmy, instytucje szkoleniowe i doradcze. Jeśli pracodawca nie znajdzie kursu, którego poszukuje, może zamówić usługę szkoleniową „szytą na miarę”. Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorca umieszcza w systemie ogłoszenie o indywidualnym zapotrzebowaniu, a firmy szkoleniowe przygotują ofertę odpowiadającą tym potrzebom. W Śląskiem szkolenia dla pracowników ramach BUR współfinansowane są z RPO WSL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacje rozdzielane są w Podmiotowym Systemie Finansowania usług rozwojowych (PSF). Zajmują się tym operatorzy wybrani w dotychczas ogłoszonych konkursach, których rolą jest całościowa obsługa wsparcia – od przyjęcia wniosku aż do rozliczenia dofinansowania. Aktualnie w naszym regionie jest ich sześciu. To nie koniec. Kolejni wybrani zostaną w ramach naboru z Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, które aktualnie prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. O środki mogą starać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wnioski można składać do 29 grudnia br. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2018 r. Tym razem do rozdysponowania jest ponad 48,5 mln zł!

Szeroki wachlarz wsparcia

Grupą docelową jest kadra zarządzająca oraz pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP. Z unijnej pomocy nie będą mogły korzystać duże firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników oraz osiągające roczny obrót przekraczający 50 milionów euro. Dotacje przeznaczone zostaną na dostarczanie usług rozwojowych doradczych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa. Pieniądze pójdą też na wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Wsparcie pokrywa od 50 do 80% wartości usługi. Limit dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy jest zależny od liczby pracowników w jego przedsiębiorstwie i wynosi maksymalnie 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie: rpo.wup-katowice.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Więcej o PSF i operatorach w zakładce „Dofinansowanie na szkolenia dla firm i pracowników”.

ŁK

Bezcenne szkolenia »

Polecamy


PRZEDSIĘBIORCZY LIDERZY ZMIAN
Być krok przed konkurencją to motto nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw, które śmiało inwestują w innowacyjne rozwiązania.

 

CORAZ LEPIEJ Rozmowa z Michałem Gramatyką, Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.

 

O TYM, JAK PRZEDSIĘBIORCY WZBOGACAJĄ REGION Rozmowa z dr. Bartłomiejem J. Gabrysiem, adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

UMIARKOWANIE NOWATORSCY Poszukując odpowiedzi na współczesne wyzwania i trendy otoczenia biznesowego, bardzo często trafiamy na słowo „innowacja” lub „innowacyjność”.

 

SŁOWEM I RYSUNKIEM „Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi” to konkurs dla mieszkańców regionu zorganizowany w ramach kampanii „Śląskie – przyspieszamy!”

 
Popularne


POMYSŁ, KTÓRY SIĘ OPŁACA
Głośnik wyprodukowany ze szkła, zegarek z funkcją kontroli zdrowia, gniazdo elektryczne zmniejszające zużycie energii – to przykłady innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych na rynek w ostatnich latach.

 

CYFROWY WYMIAR BIZNESU Sposób, w jaki się komunikujemy, pracujemy, a nawet jak spędzamy wolny czas, coraz częściej zależy od przepływu informacji.

 

TO MOŻE BYĆ TWOJA DRUGA SZANSA „Zwolnienia monitorowane” lub „System łagodnych odejść” – to program outplacementu, czyli aktywizacji zawodowej osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy.

 

W POSZUKIWANIU WORK-LIFE BALANCE Żłobek lub klub dziecięcy w siedzibie lub w pobliżu firmy? To już nie ekstrawagancja, ale rozwiązanie, po które coraz śmielej sięgają polscy przedsiębiorcy.

 

ŚLĄSKIE INWESTUJE W KADRY Ponad 53 tys. pracowników województwa śląskiego będzie mogło podnieść swoje zawodowe kompetencje.