Home

Home

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,

zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości naszego życia. Trzeba je szanować, robiąc wszystko, by jak najdłużej utrzymać ciało i ducha w dobrej kondycji. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uruchomiliśmy pokaźną pulę środków, które szeroko wspierać będą system ochrony zdrowia. Celować będą w problemy zdrowotne mieszkańców, które wymagają pilnej interwencji. Unijne pieniądze przeznaczone zostaną przede wszystkim na wspieranie matek i dzieci, a także rozwój specjalistycznych usług dla osób starszych i niesamodzielnych. Nie zapominamy też o pracujących mieszkańcach. Im dedykowane będą programy rehabilitacyjne, mające ułatwić powrót do pracy oraz pozwolić utrzymać zatrudnienie. Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego też część unijnych dotacji przeznaczymy na działania w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów. Oczywiście nie zabraknie funduszy na inwestycje w ultranowoczesną infrastrukturę i najwyższej klasy sprzęt medyczny.

O realizowanych i planowanych konkursach w obszarze zdrowia przeczytają Państwo w niniejszym biuletynie, który w całości poświęcamy problematyce systemu ochrony zdrowia. Mam nadzieję, że lektura wydawnictwa będzie dla Państwa inspirująca i zachęci do realizacji projektów prozdrowotnych.

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego

16 milionów dla seniorów

Dostrzegając konsekwencje zmian demograficznych, Europa coraz poważniej traktuje problem starzenia się społeczeństwa. Również krajowy rynek niczym gąbka chłonie kolejne pomysły opatrzone etykietą „dla seniorów”. Przyjazne wiekowi muszą stać się nie tylko komunikacja i architektura, ale również opieka i ochrona zdrowia.

Ważna mama, ważne dziecko

Zdrowa Matka i Dziecko" i "Program Zdrowego Kręgosłupa" to regionalne programy zdrowotne nakierowane na wspieranie najmłodszych mieszkańców regionu. Już w trzecim kwartale br., w ramach Działania 9.2.6, ogłoszone zostaną pierwsze konkursy w tym zakresie. Na ich realizację przeznaczono 22 mln zł.

Edukacja i profilaktyka

Degradacja środowiska naturalnego, wysoki stopień zurbanizowania i przemysłowy charakter regionu sprawiają, że mieszkańcy Śląskiego częściej niż w innych województwach zapadają na choroby zawodowe, nowotworowe, schorzenia przewlekłe i zaburzenia psychiczne. Negatywne tendencje można niwelować.

Polecamy


POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY.
Z sześciu milionów biernych zawodowo Polaków aż co czwartynie pracuje z powodu przewlekłej choroby.

 

ZASTRZYK UNIJNEJ GOTÓWKI. Polacy dobrze oceniają dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Gorzej wypadają oceny specjalistycznych procedur.

 

STARYCH DRZEW SIĘ NIE PRZESADZA. To ludowe porzekadło idealnie wpisuje się w nowoczesne systemy opieki nad seniorami.

 

SZKOŁA RODZICIELSTWA. Wśród wielu placówek przygotowujących rodziców do pełnienia przez nich najważniejszej.

 

NOWE LOGO WOJEWÓDZTWA. Samorząd Województwa Śląskiego był pierwszym w Polsce, który zdecydował się na stworzenie własnego logo.

 
Popularne


GONIĄC ŚWIAT.
Piekarska "urazówka" to szpital o bogatej historii. Początkowo funkcjonował jako placówka Spółki Brackiej.

 

DZIŚ LICZY SIĘ ZDROWIE. Od trzech dekad na poziomie instytucji europejskich zaobserwowano zainteresowanie problematyką zdrowotną.

 

INWESTUJMY W KADRY MEDYCZNE. Rozmowa z dr. n. med. Jackiem Kozakiewiczem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

FUNDUSZE OBOK NAS. Za nami kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).

 

WIEDZA I INNOWACJE. Nowoczesne formy terapii i leki najnowszej generacji, ale także zaawansowane technologie.