Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 360 z wszystkich 360 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-038/15
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2015-10-21 12:00:00 do 2015-11-27 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2016 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.
Data opublikowania: 2015-10-21

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2015-11-16 08:00:00 do 2016-01-18 15:00:00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2015-10-15

Nabór nr RPSL.07.01.04-IP.02-24-007/15
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2015-10-13 12:00:00 do 2015-10-31 23:59:59

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2015-10-13

Nabór nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2015-11-09 00:00:00 do 2015-11-20 23:59:59

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-10-08

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2015-12-30 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-032/15
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-031/15
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2015-12-30 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-12

Nabór nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15
ZIT Subregionu Centralnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2015-10-26 00:00:00 do 2016-01-26 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-25

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-024/15
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-26 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-25

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-26 00:00:00 do 2016-02-29 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-25

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-26 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-25

Nabór nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznej

zakończony od 2015-10-14 00:00:00 do 2015-12-14 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-14
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2015-10-05 00:00:00 do 2015-11-06 23:59:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Podziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs. Celem niniejszego konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym ze wzrostem kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.
Data opublikowania: 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-005/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

anulowany

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Celem niniejszego konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym ze wzrostem zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.
Data opublikowania: 2015-09-02

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2015-10-05 00:00:00 do 2015-11-06 23:59:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs.
Data opublikowania: 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś