Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-10-20 [12:30:00] do 2017-11-06 [23:59:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Poddziałanie:
9.3.2. Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2017-10-20 (od godziny 12:30:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2017-11-06 (do godziny 23:59:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
nie dotyczy

Miejsce składania wniosków
Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej, w tym:

a) tworzenie regionalnej sieci współpracy OWES;

b) inicjowanie współpracy na rzecz ekonomii społecznej;

c) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej;

d) kreowanie i promocja marki ekonomii społecznej w regionie, w tym w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
1 836 000,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
425 768,75
Data określenia wartość w PLN 2017-10-06 gdzie 1 EUR = 4,3122 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Określa Załącznik nr 3 do aktualnie obowiązującego SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 77 40 556

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-10-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś