Przejdź do treści głównej

Zmiany w Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań: 7.4.1, 7.4.2 Outplacement oraz 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa


2016-10-31 06:59


Informujemy, że w najbliższym czasie udostępnione zostaną nowe wersje Regulaminów konkursów dla:
- Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT (RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16),
- Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs (RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16),
- Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs (RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16).

Zmiany w Regulaminach wynikają z konieczności dostosowania ich do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (aktualna wersja z 19 września 2016 r., obowiązuje od 14 października 2016 r.).

W związku z powyższym terminy naborów w ww. konkursach zostaną przesunięte.

Wykazy planowanych zmian zamieszczone są poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś