Przejdź do treści głównej

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej


2016-02-03 14:23

W związku z trwającymi pracami nad zmianą polityki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia, związanymi z wdrażaniem działań w ramach wsparcia z EFS na poziomie regionalnym, przy jednoczesnym wymogu koordynacji tych działań na poziomie krajowym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia powołany przy Ministrze Zdrowia, zaistniała konieczność przesunięcia terminu ogłoszenia naboru dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Pierwotnie zaplanowany na luty br. nabór w ramach ww. poddziałania został przesunięty na drugą połowę kwietnia 2016 r., tj. po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów przez wyżej wspomniany Komitet Sterujący, a w dalszej kolejności dostosowaniu dokumentów w ramach RPO WSL 2014-2020

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś