Przejdź do treści głównej

Zmiana regulaminów konkursów


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-06-16 13:25

Informujemy, że zmieniły się regulaminy następujących konkursów: 

  • RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15,
  • RPSL.11.01.01-IZ.01-24-036/15
  • RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15.

Zmiany dotyczą  załacznika nr 3, 3a oraz 3b i polegają na:

  • aktualizacji wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiana ma charakter dostosowawczy i wynika z konieczności zachowanie spójności zapisów pomiędzy wzorami umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL (Regionalnego Programu Województwa Śląskiego).


  • wprowadzeniu uproszczonej metody rozliczania dla projektów, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 euro (metoda ta jest przewidziana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Aktualne załączniki znajdą Państwo na stronach ogłoszeń konkursów:

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś