Przejdź do treści głównej

Zmiana regulaminów konkursów w ramach Poddziałania 8.3.1 oraz 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej


2016-10-28 07:00

Szkic przedstawiający budynek z podpisem WFS
Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r., zmieniły się  Regulaminy konkursów nr: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 i RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16.

Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych wydłużony został termin naboru wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 do 7 listopada 2016 r. do godz. 12.00

Zmiany w Regulaminach konkursów nr: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 i RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 dotyczą:

  • zapisów rozdziału 6: „Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu” oraz załączników nr:
  • 3 - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
  • 3a - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe dla projektów, których okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy),
  • 3b - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe dla projektów, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy).

 

Aktualne Regulaminy naborów wraz z załącznikami i rejestrem zmian znajdą Państwo na stronach ogłoszeń konkursów:

RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16  Poddziałanie 8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16  Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś