Przejdź do treści głównej

Zmiana listy projektów - konkurs nr 06.01.00-IZ.01-24-015/15


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-05-06 12:26

Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 06.01.00-IZ.01-24-015/15 dla Działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 6. Transport.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 04.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 788/111/V/2016 dokonał zmiany Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 06.01.00-IZ.01-24-015/15 dla Działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 6. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiana polegała na wskazaniu jako wybranych do dofinansowania następujących projektów:

  1. pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków, numer wniosku WND-RPSL.06.01.00-24-01H3/16, złożonego przez Województwo Śląskie. (wnioskowane dofinansowanie 30 875 339,90 zł – wartość całkowita projektu 36 464 856,20 zł).
  2. pn. Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki, numer wniosku WND-RPSL.06.01.00-24-01HE/16, złożonego przez Województwo Śląskie (wnioskowane dofinansowanie 35 515 897,96 zł – wartość całkowita projektu 49 245 210,00 zł).

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynikało z ponownego przeliczenia kwoty alokacji określonej w ramach naboru według obecnie obowiązującego kursu wymiany Euro. Różnice kursowe pozwoliły na zwiększenie alokacji środków do wysokości 887 252 240,15 zł, tj. o kwotę 36 656 768,15 zł, przy zachowaniu kwoty alokacji wyrażonej w Euro, określonej w ogłoszeniu o konkursie tj. 203 040 000 Euro.

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w załączniku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś