Przejdź do treści głównej

Zasada niedyskryminacji w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i EFRR


od 2017-11-23 [09:00] do 2017-11-23 [15:00]
Data publikacji: 2017-11-14 08:27

Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów zapraszają na szkolenie:

Zasada niedyskryminacji w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i EFRR

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 23 listopada 2017 r.
Godz. spotkania: 9:00 do 15:00
Miejsce: Bielsko-Biała, plac Opatrzności Bożej 18, Ośrodek  Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tematyka spotkania: 

  1. Geneza i idea planowania uniwersalnego, podstawy prawne i wymagania społeczne.
  2. Dobre praktyki w zakresie rozwiązań zwiększających dostępność: model miasta przyjaznego wszystkim.
  3. Uwzględnienie zasad dostępności w dokumentach strategicznych/planistycznych/ standardach, rozwiązania organizacyjne w ramach struktury zadaniowej samorządów.
  4. Wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych.
  5. Omówienie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
  6. Odpowiedzi na pytania w zakresie realizowanych inwestycji z funduszy unijnych w ramach programów operacyjnych.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (max. 2 osoby z jednego projektu)Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie  wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA w terminie do 20 listopada 2017 r. na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl lub b.budny@um.bielsko.pl

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt adres e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl lub b.budny@um.bielsko.pl

Bogusława Budny, 33/49 71 724,
Anita Szymańda, 33/49 71 483Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś