Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-08-12 14:40

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

Głównym celem badania jest zestaw rekomendacji dotyczących kryteriów wyboru projektów wraz z zaproponowaniem przykładowych zapisów kryteriów przyczyniających się do wyboru projektów mających wpływ na wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w zakresie „białych i „zielonych miejsc pracy” (I obszar badawczy) oraz mających wpływ na poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale do kreowania miejsc pracy (II obszar badawczy).

Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Określenie/ ocena zakresu i potrzeb wsparcia dotyczącego tworzenia „białych i zielonych miejsc pracy” w województwie śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020,
  2. Określenie branż posiadających największy potencjał do tworzenia miejsc pracy w województwie śląskim koniecznych do wsparcia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Wykonawca powinien ocenić zatwierdzone kryteria ogólne (formalne i merytoryczne) dla działań wdrażanych przez WUP w Katowicach oraz kryteria szczegółowe dla działań/ poddziałań 7.1.3., 7.2, 7.3.3 RPO WSL 2014-2020.

Oferty można składać do dnia 20.08.2015 r. do godz. 12:00

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
               Kancelaria Ogólna, p. 164
               ul. Ligonia 46
               40-037 Katowice

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś