Przejdź do treści głównej

Zaplanuj sobie maj z Funduszami Europejskimi


2018-04-30 08:01

Zapraszamy do skorzystania z naszych kalendarzy-planerów, które umożliwią Wam zbudowanie planu działań na najbliższy miesiąc.

Na maj zaplanowaliśmy dla Was 8 nowych konkursów, w ramach których będziecie mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na projekty wspierające efektywnosć energetyczna i odnawialne źródła energii w przestrzeni publicznej. Ponadto kolejne 4 nabory dotyczące aktywizacji zawodowej ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy.

Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani naszymi szkoleniami, to w maju znajdziecie całkiem sporo okazji, by nauczyć się czegoś wartościowego.

A co poza tym? Nie dajcie się całkowicie pochłonąć pracy i rozpocznijcie nowy miesiąc tak, jak trzeba zasłużonym odpoczynkiem podczas "majówki".

Kalendarz-planer na maj 2018

W planerze warto zaznaczyć sobie daty planowanych szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych:

 • 07.05. Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS);
 • 08.05. Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów
 • 10.05. Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów z poddziałania 11.2.1, 11.2.2 oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego;
 • 14.05. – Warsztaty z rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR);
 • 15.05. Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 17.05. Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korektach finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 • 22.05. Szkolenie dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS);
 • 24.05. Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru zdrowia;
 • 25.05. Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach EFS/EFRR;
 • 29.05. Szkolenie dotyczące rozliczania projektów w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR).

Dopóki konkretne szkolenie nie zostanie oficjalnie ogłoszone w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach – powyższe terminy należy traktować jako orientacyjne.

Nowe nabory wniosków w maju:

 • 30.05. - rozpoczęcie naborów wniosków w konkursach z poddziałań:

  • 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego,
  • 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego,
  • 6.2 Transport kolejowy,
  • 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI,
  • 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs,
  • 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI,
  • 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs,
  • 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

   Nabory Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

  • 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego,
  • 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego,
  • 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs,
  • 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Również planery na kolejne miesiące 2018 roku są już dostępne do pobrania w dziale: Plakaty, ulotki, foldery.

Zapraszamy do pobierania kalendarzy i udziału w planowanych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach informacyjnych, a także składania wniosków w zbliżających się naborach!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś