Przejdź do treści głównej

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 12.1


2018-02-28 13:15

27 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 12.1 wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą:

  • Osi priorytetowej VIII oraz XI – zmieniliśmy zapisy w zakresie cross-financingu oraz wydatków w ramach środków trwałych,
  • załącznika nr 2 – uzupełniliśmy tabelę wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań,
  • załącznika nr 3 – wprowadziliśmy kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, które zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący 15 lutego 2018 roku,
  • załącznika nr 4 – zaktualizowaliśmy wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w zakresie zidentyfikowanych projektów.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś