Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalno-merytorycznej w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2017 rok, Instytucja Zarządzająca RPO WSL dokonała pozytywnej oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie (Oś Priorytetowa XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020; nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-0124/16 tryb pozakonkursowy).

Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś