Przejdź do treści głównej

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020


2016-01-07 13:09

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2016 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020; numer RPSL.13.01.00-IZ.01-24-038/15 w trybie pozakonkursowym, IZ RPO WSL na podstawie przyjętych przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów, dokonała pozytywnej oceny formalno-merytorycznej następujących wniosków o dofinansowanie:

 

Nazwa projektu

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

Kwota całkowita projektu

Data zakończenia oceny

Okres realizacji projektu

1

Plan Działań na rok 2016 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1 Pomoc Techniczna - WRR

Województwo Śląskie

17 952 999,60 zł

21 121 176,00 zł

17.12.2015

01.01.2016 31.12.2016

2

Plan Działań na rok 2016 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WFR

Województwo Śląskie

15 814 998,00 zł

18 605 880,00 zł

18.12.2015

01.01.2016 31.12.2016

3

Plan Działań na rok 2016 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WFS

Województwo Śląskie

14 081 950,00 zł

16 567 000,00 zł

29.12.2015

01.01.2016 31.12.2016

4

Plan Działań na rok 2016 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - ŚCP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

11 123 485,90 zł

13 086 454,00 zł

17.12.2015

01.01.2016 31.12.2016

5

Plan Działań na rok 2016 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

7 003 290,58 zł

8 239 165,39 zł

23.12.2015

01.01.2016 31.12.2016

6

Plan Działań na rok 2016 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – Spn

Gmina Miasto Częstochowa

   254 205,25 zł

   299 065,00 zł

29.12.2015

01.01.2016 31.12.2016

7

Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd

Miasto Bielsko-Biała

   223 598,65 zł

   263 057,24 zł

23.12.2015

01.01.2016 31.12.2016

8

Plan Działań na rok 2016 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SZ

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

   246 160,00 zł

   289 600,00 zł

29.12.2015

01.01.2016 31.12.2016

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś