Przejdź do treści głównej

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-08-10 11:58

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2015 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020; numer RPSL.13.01.00-IZ.01-24-001/15 w trybie pozakonkursowym, IZ RPO WSL na podstawie przyjętych przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów, dokonała pozytywnej oceny formalno-merytorycznej następujących wniosków o dofinansowanie:

Nazwa projektu

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

Kwota całkowita projektu

Data zakończenia oceny

Okres realizacji projektu

1

Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WRR

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego- Wydział Rozwoju Regionalnego

6 129 658,00 zł

7 211 362,00 zł

20.07.2015

01.01.2015 31.12.2015

2

Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WFR

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego- Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 369 085,00 zł

5 140 100,00 zł

20.07.2015

01.01.2015 31.12.2015

3

Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WFS

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego- Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

4 136 950,00 zł

4 867 000,00 zł

23.07.2015

01.01.2015 31.12.2015

4

Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - ŚCP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

1 149 825,60 zł

1 352 736,00 zł

21.07.2015

01.01.2015 31.12.2015

5

Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

1 715 085,85 zł

2 017 748,06 zł

30.07.2015

01.01.2015 31.12.2015

6

Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – Spn

Gmina Miasto Częstochowa

   188 273,00 zł

   221 498,00 zł

21.07.2015

01.01.2015 31.12.2015

7

Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd

Miasto Bielsko-Biała

   269 149,99 zł

   316 647,05 zł

21.07.2015

01.01.2015 31.12.2015

8

Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SZ

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

   221 070,00 zł

   260 082,35 zł

21.07.2015

01.01.2015 31.12.2015

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś