Przejdź do treści głównej

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej


2017-05-04 11:29

Na wniosek beneficjentów wydłużono termin składania wniosków aplikacyjnych w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 (Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych oraz typ projektu nr 6 Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia).

Nowy termin składania wniosków to 5 czerwca 2017 roku (do godziny 12:00), a rozstrzygnięcie konkursu - październik 2017 roku.

Aktualny regulamin konkursu jest dostępny w ogłoszeniu o naborze

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś