Przejdź do treści głównej

Wybrano projekty do dofinansowania z Subregionu Centralnego w ramach Poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego


2016-10-14 11:43

Wydział Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego
13 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16 dla Poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.
Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 66 397 782,50 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 24 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 47 mln zł.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś