Przejdź do treści głównej

Wybrano projekt z poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES


2017-03-29 14:02

Zarząd Województwa Śląskiego 28.03.2017 r. przyznał dofinansowanie w kwocie 860 985,00 zł projektowi Praca z EURESem - Twoim sukcesem! zgłoszonemu przez Wojewódzki Urząd Pracy, w wyniku wezwania z poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES (RPSL.07.01.04-IP.02-24-031/16).
Termin realizacji projektu: 01.03.2017 - 28.02.2018 r.

Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców m.in.:
a) usługi EURES określone w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo (w tym pośrednictwo pracy, publikacje dot. upowszechniania ofert zatrudnienia w mediach, poradnictwo zawodowe, wsparcie w zakresie tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych i certyfikatów potwierdzających posiadane przez kandydata kwalifikacje, szkolenia językowe, warsztaty lub/i rozmowy indywidualne nt. warunków życia i pracy w wybranym kraju, ryczałt na przejazd oraz zakwaterowanie w związku z podjęciem pracy za granicą);
b) usługi EURES określone w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej dla polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem kandydata z innego państwa UE/EOG;
c) usługi EURES określone w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej dla pracodawców z UE/EOG oraz osób poszukujących pracy (w tym organizacja spotkań rekrutacyjnych, wydarzeń rekrutacyjnych, targów pracy).
Maksymalny poziom dofinansowania 95,00 % kosztów kwalifikowanych.

Tabela z informacją o projekcie znajduje się poniżej i w ogłoszeniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś