Przejdź do treści głównej

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL. 12.01.02-IZ.01-24-020/15


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
2016-06-29 13:11

Zarząd Województwa Śląskiego 28.06.2016 r. Uchwałą nr 1293/123/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15 dla Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Określona w ogłoszeniu o konkursie alokacja wynosząca 15 750 142,34 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 14 milionów złotych, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny  wniosków w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-020/15 znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś