Przejdź do treści głównej

Wsparcie gmin w zakresie rewitalizacji – podpisanie umowy z Ministerstwem Rozwoju


2016-02-04 09:45

1 lutego 2016 r. podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, a Województwem Śląskim na podstawie której Województwo otrzyma dotację celową na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Konkurs dotacji ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 7 999 710,00 mln PLN. Maksymalna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 PLN, przy czym Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Konkurs współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków podane zostaną w późniejszym terminie na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, który odpowiedzialny jest za realizację zadania. Zachęcamy do śledzenia strony www.rops-katowice.pl

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś