Przejdź do treści głównej

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w konkursie dot. poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś